Dodržování životosprávy u nemocných s diabetem mellitem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dodržování životosprávy u nemocných s diabetem mellitem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martinková, Vlasta cs
dc.contributor.author Čapková, Paula cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T01:36:40Z
dc.date.available 2010-07-20T01:36:40Z
dc.date.issued 2010-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13566
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Dodržování životosprávy u nemocných s diabetem mellitem se ve své teoretické části zabývá základním rozdělením onemocnění a jeho léčbou , charakte-ristikou života osob s daným onemocněním a organizacemi zabývajícími se prevencí a ná-slednou léčbou diabetu mellitu. Obsahem praktické části je analýza získaných dat z dotazníkového šetření a statistické vyhodnocení platnosti hypotéz. Jako praxeologický výstup byl zvolen článek. cs
dc.format 95 s. cs
dc.format.extent 2732076 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Diabetes mellitus cs
dc.subject životospráva cs
dc.subject prevence cs
dc.subject organizace cs
dc.subject diabetes mellitus en
dc.subject lifestyle en
dc.subject prevention en
dc.subject organisation en
dc.title Dodržování životosprávy u nemocných s diabetem mellitem cs
dc.title.alternative Adherence to diet in patients with diabetes mellitus en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Valentová, Markéta cs
dc.date.accepted 2010-06-22 cs
dc.description.abstract-translated The topic of my Bachelor's thesis is "Adherence to diet in patients with Diabetes Mellitus". The first part, theoretical part, describes basic types of diabetes, diabetes treatment, charac-teristic of lifestyle of people who suffer from diabetes and the overview of association working to prevent diabetes and to manage diabetes if they have already been diagnosed. Experimental part of my Bachelor thesis includes the analysis of retrived data from questi-onnaires and statistical evaluation of hypotesis's autenticity.An practical artical was choo-sen as a final output. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 10844
dc.date.assigned 2010-01-18 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
čapková_2010_bp.pdf 2.605Mb PDF View/Open
čapková_2010_vp.doc 87.5Kb Microsoft Word View/Open
čapková_2010_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account