Korupce a Etický kodex v Policii České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Korupce a Etický kodex v Policii České republiky

Show full item record

No preview available
Title: Korupce a Etický kodex v Policii České republiky
Author: Heichel, Petr
Advisor: Šimková, Věra
Abstract: Tato diplomová práce popisuje vznik, vývoj etických kodexů a korupce na našem území. V úvodní části jsou definovány nejdůležitější pojmy. Zkoumá uplatnění etického kodexu v prostředí současné policie a možné faktory nežádoucího prorůstání korupce do Policie České republiky. Také se zabývá vývojem norem upravující chování, jednání a vstupování od dob četnictva přes jednotlivá historická období po současnost. Dále neopomíjí příčiny korupce a metody boje proti korupci. Nejsou opomenuty historické prameny vzniku etických kodexů od norem náboženských přes normy světské, např. přijetí dokumentu ?Kodex pro chování osob odpovědných za provádění zákonů? schváleným Valným shromážděním Spojených národů rezolucí č. 34/169 z roku 1979 po Rozkaz Policejního prezidenta č. 1/2009 Etický kodex Policie ČR. Popisuje význam osobnostní a sociální výchovy na boji proti korupci. Popisuje edukační proces Etického kodexu u PČR. V základních rysech jsem osvětlil pojem, podstatu, význam a funkci Etického kodexu v současné policii a přínos edukačního procesu na jeho osvojení v řadách policie. Popsal jsem základní problémy v celoživotním vzdělávání policistů a rozvíjím myšlenku zařazení e-learningu do procesu vzdělávání v policii. Provedený průzkum zmapoval vědomosti policistů o etickém kodexu a hledá korupční faktory v práci policie. Také byl průzkum zaměřen na názory policistů na korupční jednání a možná opatření, která by tomuto negativnímu jevu zabránily v rozšiřování mezi policisty. Na základě teoretického poznání a zjištění v průzkumu jsou navrhovány opatření a to jak systémová, tak i praktická opatření ke zlepšení a prevenci na základních útvarech policie.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13580
Date: 2010-03-31
Availability: Bez omezení
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: B 16635


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
heichel_2010_dp.pdf 4.765Mb PDF View/Open
heichel_2010_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
heichel_2010_op.doc 415.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account