Korupce a Etický kodex v Policii České republiky

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Korupce a Etický kodex v Policii České republiky

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Korupce a Etický kodex v Policii České republiky
Autor: Heichel, Petr
Vedoucí: Šimková, Věra
Abstrakt: Tato diplomová práce popisuje vznik, vývoj etických kodexů a korupce na našem území. V úvodní části jsou definovány nejdůležitější pojmy. Zkoumá uplatnění etického kodexu v prostředí současné policie a možné faktory nežádoucího prorůstání korupce do Policie České republiky. Také se zabývá vývojem norem upravující chování, jednání a vstupování od dob četnictva přes jednotlivá historická období po současnost. Dále neopomíjí příčiny korupce a metody boje proti korupci. Nejsou opomenuty historické prameny vzniku etických kodexů od norem náboženských přes normy světské, např. přijetí dokumentu ?Kodex pro chování osob odpovědných za provádění zákonů? schváleným Valným shromážděním Spojených národů rezolucí č. 34/169 z roku 1979 po Rozkaz Policejního prezidenta č. 1/2009 Etický kodex Policie ČR. Popisuje význam osobnostní a sociální výchovy na boji proti korupci. Popisuje edukační proces Etického kodexu u PČR. V základních rysech jsem osvětlil pojem, podstatu, význam a funkci Etického kodexu v současné policii a přínos edukačního procesu na jeho osvojení v řadách policie. Popsal jsem základní problémy v celoživotním vzdělávání policistů a rozvíjím myšlenku zařazení e-learningu do procesu vzdělávání v policii. Provedený průzkum zmapoval vědomosti policistů o etickém kodexu a hledá korupční faktory v práci policie. Také byl průzkum zaměřen na názory policistů na korupční jednání a možná opatření, která by tomuto negativnímu jevu zabránily v rozšiřování mezi policisty. Na základě teoretického poznání a zjištění v průzkumu jsou navrhovány opatření a to jak systémová, tak i praktická opatření ke zlepšení a prevenci na základních útvarech policie.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13580
Datum: 2010-03-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 16635


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
heichel_2010_dp.pdf 4.765Mb PDF Zobrazit/otevřít
heichel_2010_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
heichel_2010_op.doc 415.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet