Vliv rodiny a kariérního poradenství na profesní orientaci žáků základních škol ve městě Bohumín

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Vliv rodiny a kariérního poradenství na profesní orientaci žáků základních škol ve městě Bohumín

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv rodiny a kariérního poradenství na profesní orientaci žáků základních škol ve městě Bohumín
Autor: Třaskošová, Karin
Vedoucí: Musilová, Marcela
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vlivem rodiny a kariérního poradenství na profesní orientaci s přihlédnutím na rozhodování o volbě povolání u žáků devátých tříd základních škol ve městě Bohumín. Teoretická část se zaměřuje na definování základních pojmů problematiky profesní orienta-ce, na charakteristiku významu lidské práce a vzdělání pro život člověka, včetně popisu možností vzdělávací soustavy České republiky a její návaznosti na trh práce. Dále je pozor-nost věnována rodině jako nejdůležitějšímu činiteli socializace a kariérnímu poradenství za-měřenému na žáky devátých tříd základních škol. V praktické části se nachází kvantitativní výzkum, který byl proveden na všech základních školách města Bohumín, na kterých ve školním roce 2009/2010 probíhala výuka devátých tříd. Výzkum zjišťoval rozdíly v profesní orientaci žáků devátých tříd základních škol, tedy ve výběru dalšího vzdělávání po ukončení základní školy ve vztahu k vlivu rodičů a kariér-ního poradenství, zájmům žáků a dosaženého vzdělání rodičů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13741
Datum: 2010-04-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 14048


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
třaskošová_2010_dp.pdf 1.318Mb PDF Zobrazit/otevřít
třaskošová_2010_vp.doc 40Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
třaskošová_2010_op.doc 48.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet