Analýza a prevence studijního selhávání.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analýza a prevence studijního selhávání.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza a prevence studijního selhávání.
Autor: Jakešová, Jitka
Vedoucí: Hrbáčková, Karla
Abstrakt: Ústředním tématem diplomová práce je oblast studijního selhávání objevující se při pře-chodu ze sekundárního do terciárního stupně vzdělávání studentů prvních ročníku studia. Práce je členěna do dvou částí: části teoretické a části praktické. Teoretická část popisuje základní terminologii zkoumané oblasti. První kapitola přivádí pozornost do prostředí výzkumu, ocitáme se na vysokoškolském stupni vzdělávání s cílem porozumění tomuto procesu. Druhá kapitola se zabývá charakteristiky osobnosti studenta, jeho emocí, sebedůvěry a motivace. Další kapitola je věnována sociálním charakteristikám a komunikaci, která je podstatnou součástí procesu vzdělávání, tak jako každodenního ži-vota člověka. Teoretickou část práce uzavírá nástin možných forem podpory studentů a prevence studijního selhávání. Praktická část uvádí výzkum, jenž je součástí projektu IGA/57/FHS/10/A podporovaného Interní grantovou agenturou UTB ve Zlíně. Jeho průběh a výsledky vyhodnocují závěrečné kapitoly praktické části diplomové práce.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13752
Datum: 2010-04-28
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 11400


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
jakešová_2010_dp.pdf 3.707Mb PDF Zobrazit/otevřít
jakešová_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
jakešová_2010_op.doc 48.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet