Kyberšikana na základních školách ve městě Brně

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Kyberšikana na základních školách ve městě Brně

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Kyberšikana na základních školách ve městě Brně
Autor: Učňová, Klára
Vedoucí: Vavřík, Michal
Abstrakt: Téma mé bakalářské práce je: Kyberšikan na základních školách ve městě Brně. Tuto oblast jsem se rozhodla zkoumat z důvodu, ţe je to velice aktuální jev, který se řeší nejen v zahraničí, ale také u nás v České republice. S přílivem nových informačních a komunikačních technologií se u nás objevily také negativní stránky těchto technologií. V teoretické části jsem vymezila pojem kyberšikana a zařadila jej do celkové problematiky šikanování a také se snaţila najít určitá specifika. Moji praktickou část jsem zaměřila na výzkum, jenţ zkoumá míru vlivu znalosti bezpečného pouţívání internetu, na vznik kybernetické šikany. Zvolila jsem si kvantitativní výzkum a jako vhodnou metodu sběru dat jsem pouţila dotazník. Poté jsem jednotlivá data analyzovala a došla k závěru. Výsledkem tedy bylo zjištění, ţe míra znalosti bezpečného pouţívání internetu má velký vliv na vznik a rozvoj kybernetické šikany.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13766
Datum: 2010-04-27
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra společenských věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 17416


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
učňová_2010_bp.pdf 1.481Mb PDF Zobrazit/otevřít
učňová_2010_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
učňová_2010_op.doc 31.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet