Analýza uvedení nových obalů na trh firmou KART Zlín, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza uvedení nových obalů na trh firmou KART Zlín, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Pešková, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:55:13Z
dc.date.available 2010-07-20T04:55:13Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13946
dc.description.abstract Téma bakalářská práce je Analýza uvedení nových obalů na trh firmou Kart Zlín, s.r.o., nový obal představuje kartonový obal na pizzu. Tato práce je rozčleněna do dvou částí. První je zaměřena na teorii, jsou zde charakteristiky analýz jako je SLEPT, Porterova a SWOT, dále mimo jiné segmentace trhu. V druhé části, tedy praktické, je představena fir-ma, její historie, portfolio. Tato část zahrnuje analýzu vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Na základě analýz navrhnu doporučení pro uvedení nových obalů firmy Kart na trh včetně vstupu na zahraniční trhy. Výsledkem praktické části je sestavení doporučení a návrhů, které jsou následně podrobeny nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 76 s., 7. s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2379196 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject nový výrobek cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject SLEPT analýza cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject riziková analýza cs
dc.subject marketing en
dc.subject new product en
dc.subject SWOT analyse en
dc.subject Porter's analyse en
dc.subject SLEPT analyse en
dc.subject costs analyse en
dc.subject risk analyse en
dc.title Analýza uvedení nových obalů na trh firmou KART Zlín, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of introduction of the new packaging to the market by the company KART Zlín, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žáček, Martin
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated Topic of this bachelor thesis is Analysis of introduction of new packing in the market for the company Kart Zlin, s.r.o New packing indroduces a pizza cardboard box. This thesis is divided into two parts. The first one is focused on theory, characteristics of analyses as SLEPT, Poter's and SWOT are mentioned. In the following segmentation of the market is described. In the second practical part the company is introduced, its history and portfolio is described. This part includes the analysis of internal and outer environment of the com-pany. On based of these analyses I suggest ways how to bring new packingof the company Kart into the market and I describe the entrance for the international markets. The aim of the practical part is a conclusion of recommendations and suggestions which are submitted to costs and risk analyses. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16715
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pešková_2010_bp.pdf 2.268Mb PDF View/Open
pešková_2010_vp.doc 63Kb Microsoft Word View/Open
pešková_2010_op.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account