Vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti adolescentů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti adolescentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František cs
dc.contributor.author Badal, Zdeněk cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:59:35Z
dc.date.available 2010-07-20T04:59:35Z
dc.date.issued 2010-03-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13957
dc.description.abstract Tématem mojí diplomové práce je ?Vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti adolescentů?. Práce je rozdělena do čtyř částí. První a druhá část se zabývá problematikou rodiny a adolescence. Třetí a čtvrtá část tvoří empirický průzkum a jeho vyhodnocení.Cílem práce bylo posoudit, jakým způsobem se podílí vlivy rodinného prostředí na rozvoji osobnosti adolescentů a to především vliv výchovy ve vztahu k některým dalším činitelům. Dále pak na základě zjištěných faktů navrhnout opatření k posílení vlivů žádoucích a eliminaci vlivů nežádoucích. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 707696 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Dospívání cs
dc.subject determinace cs
dc.subject ekonomický cs
dc.subject chování cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject kulturní cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sociální cs
dc.subject učení cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject Adolescence en
dc.subject determination en
dc.subject economic en
dc.subject behaviour en
dc.subject identification en
dc.subject cultural en
dc.subject personality en
dc.subject background en
dc.subject family en
dc.subject social en
dc.subject learning en
dc.subject free time en
dc.subject upbringing en
dc.subject education en
dc.title Vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti adolescentů cs
dc.title.alternative Influence family background on the adolescent development. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Poledňová, Ivana cs
dc.date.accepted 2010-05-11 cs
dc.description.abstract-translated The theme of my diploma project is influence family background on the adolescent development. My work has got four parts. The first and second parts are tried to solve on families and adolescence. The third and fourth part consists of empirical research and evaluation. The aim of the project was to evaluate the influences of the family background on the adolescent personality development and mainly effect education in relation to some other agents. On the based on the facts found to suggest measures necessary to support the positive influences and to limit the negative ones. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16528
dc.date.assigned 2008-11-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
badal_2010_dp.pdf 691.1Kb PDF View/Open
badal_2010_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
badal_2010_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account