Project of marketing communication for introducing a new product "A Day OUT at the Wells" on English market.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Project of marketing communication for introducing a new product "A Day OUT at the Wells" on English market.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla cs
dc.contributor.author Slaběňáková, Radka cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T05:56:37Z
dc.date.available 2010-07-20T05:56:37Z
dc.date.issued 2010-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14066
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vytvořit projekt marketingové komunikace při uvedení nového produktu "A Day OUT at the Wells'q na anglický trh. Produkt je nehmatatelná služba - propagace turismu v Tunbridge Wells, což je lázeňské město v hrabství Kent na jihovýchodě Anglie. Produkt je propagován jako balík atrakcí, prodávaný za snížené vstupné a bude zaveden v létě roku 2010. Teoretická část práce popisuje pojem cestovního ruchu, destinace a marketingového mixu v cestovním ruchu s důrazem na marketingovou komunikaci. Analýza prezentuje současnou marketingovou komunikaci města Tunbridge Wells, která je v poslední části rozpracována do podoby rozsáhlé komunikační kampaně za účelem propagace balíku. cs
dc.format 107 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 2254765 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketing cestovního ruchu cs
dc.subject marketingové strategie cs
dc.subject marketing mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject PESTEL analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject BCG analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject komunikační kampaň cs
dc.subject marketing of tourism en
dc.subject marketing strategies en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject PESTEL analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject BCG analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject communication campaign en
dc.title Project of marketing communication for introducing a new product "A Day OUT at the Wells" on English market. cs
dc.title.alternative Project of marketing communication for introducing a new product "A Day OUT at the Wells" on English market. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Eva cs
dc.date.accepted 2010-06-02 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this master thesis is to create a project of marketing communication for introducing a new product "A Day OUT at the Wells'q on English market. The product is intangible service - promotion of tourism in Tunbridge Wells, which is a spa town in the county of Kent in the south-east of England. The product is promoted as a package of attractions being sold for a reduced admission fee and will be introduced in summer of 2010. The theoretical part describes the conception of tourism, a destination and marketing mix in tourism with an emphasis on the marketing communication. The analysis presents the current marketing communication of Tunbridge Wells, which is in the final part elaborated into an extensive communication campaign in order to promote the package. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 15362
dc.date.assigned 2010-03-29 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
slaběňáková_2010_dp.pdf 2.150Mb PDF View/Open
slaběňáková_2010_vp.doc 67Kb Microsoft Word View/Open
slaběňáková_2010_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account