An Analysis of Internal Communications Within the Czech Company Sigma Group, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

An Analysis of Internal Communications Within the Czech Company Sigma Group, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: An Analysis of Internal Communications Within the Czech Company Sigma Group, a.s.
Autor: Kočí, Michaela
Vedoucí: Piska, Josef
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vnitrofiremní komunikací ve společnosti SIGMA GROUP a.s., kterou analyzuje. Snaží se vyhodnotit její silné a slabé stránky a upozornit na ně. To má následně za cíl pomoci zlepšit úroveň vnitrofiremní komunikace ve společnosti. Teoretická část vysvětluje základní pojmy komunikace a dále ji rozvíjí na úroveň komunikace ve firmě. Ta je poté zaměřena na vztahy zaměstnanců, nástroje vnitrofiremní komunikace, zpětnou vazbu a firemní kulturu. Praktická část představuje firmu jako takovou a následně na základě dotazníkového šetření zjišťuje slabé a silné stránky týkající se vnitrofiremní komunikace. Ty jsou poté důkladně rozebrány a vyhodnoceny. Na základě zjištěných výsledků jsou prezentovány návrhy a doporučení, které mají za cíl zlepšit úroveň vnitrofiremní komunikace ve společnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/14132
Datum: 2010-04-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky
Studijní obor: Anglický jazyk pro manažerskou praxi
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: B 11629


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kočí_2010_bp.pdf 1.616Mb PDF Zobrazit/otevřít
kočí_2010_vp.pdf 41.31Kb PDF Zobrazit/otevřít
kočí_2010_op.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet