Domácí násilí jako aktuální společenský problém

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Domácí násilí jako aktuální společenský problém

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Domácí násilí jako aktuální společenský problém
Autor: Kejhová, Alena
Vedoucí: Svoboda, Ivo
Abstrakt: Domácí násilí a příčiny jeho vzniku jsou spatřovány v rodině, v jejím sociálním klimatu a v její funkčnosti. Oběťmi domácího násilí se mohou stát ženy, děti, muži i senioři, kteří prožité trauma mohou řešit různým způsobem: drogovou nebo alkoholovou závislostí, sebedestruktivním chováním v podobě sebevražednosti nebo pokusů o sebevražedné chování. U dětí je to často transformace prožitého traumatu do podoby dalšího patologického chování: šikanování, agresivita, výbušnost nebo naopak pasivita a nezájem. Podoby domácího násilí mohou být fyzické, psychické, sexuální nebo i jejich kombinace. Pro oběť mají formy domácího násilí celoživotní následky. Krizová intervence a terapie má pro oběť domácího násilí zásadní význam. Velké možnosti pro eliminaci a prevenci domácího násilí přinášejí nové programy a nové přístupy realizované v zahraničí.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1420
Datum: 2005-11-25
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.11.2007
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 2354


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kejhová_2006_bp.pdfZablokované 403.6Kb PDF

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet