Soukromí a intimita při poskytování zdravotnické péče jako nadstandard?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Soukromí a intimita při poskytování zdravotnické péče jako nadstandard?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Červenková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:20:04Z
dc.date.available 2010-07-20T07:20:04Z
dc.date.issued 2010-06-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14224
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je ,,Soukromí a intimita při poskytování zdravotnické péče jako nadstandard?" Je věnována rozšířenému problému našich nemocnic. V teoretické části jsou vymezeny pojmy soukromí, intimita a jejich vliv na psychiku pacienta. Práce se věnuje právům pacienta a porušením povinné mlčenlivosti jako narušení soukromí. V praktické části jsem se zaměřila na znalost práv pacienta sestrami i nemocnými. Posouzení hranice soukromí u obou těchto skupin. Dodržováním soukromí pacientů a případný vliv po nedodržení soukromí na jejich psychiku. cs
dc.format 124 s. ,12 s. příloh. cs
dc.format.extent 2260637 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject soukromí cs
dc.subject intimita cs
dc.subject práva pacienta cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject povinná mlčenlivost cs
dc.subject privacy en
dc.subject intimacy en
dc.subject patients' rights en
dc.subject communication en
dc.subject obligation of confidentiality en
dc.title Soukromí a intimita při poskytování zdravotnické péče jako nadstandard? cs
dc.title.alternative Privacy and intimacy when providing health care as the above standard service? en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cichá, Martina
dc.date.accepted 2010-06-21
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with "Privacy and intimacy when providing health care as the above standard service?'q, a widespread problem in our hospitals. The theoretical part defines the concepts of privacy, intimacy and their influence on the patient's psyche. It also focuses on patients' rights and the breach of confidentiality as an invasion of privacy. In the practical part I focused on nurses' as well as patients' knowledge of patients' rights, their assessment of what is constituted as a boundary of privacy, respecting the privacy of patients and the possible influence of not respecting their privacy on patient's psyche. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 14180
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade A
local.subject zdravotní péče cs
local.subject právo na soukromí cs
local.subject pacienti cs
local.subject health care en
local.subject right of privacy en
local.subject patients en


Files in this item

Files Size Format View
červenková_2010_bp.pdf 2.155Mb PDF View/Open
červenková_2010_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
červenková_2010_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account