Analýza spokojenosti zákazníků společnosti ZDROJ - VOPO, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti zákazníků společnosti ZDROJ - VOPO, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bočincová, Zuzana
dc.contributor.author Špačková, Katarína
dc.date.accessioned 2010-07-20T11:15:03Z
dc.date.available 2010-07-20T11:15:03Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14319
dc.description.abstract Cieľom bakalárskej práce je zistiť spokojnosť zákazníkov, ktorí nakupujú v predajniach spoločnosti ZDROJ - VOPO, s.r.o., prostredníctvom dotazníkového šetrenia. Práca je rozdelená na dve časti - na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti boli spracované teoretické poznatky, týkajúce sa znalosti zákazníka a marketingového výskumu. Pri spracovaní bola použitá predovšetkým odborná literatúra. Praktická časť pozostáva z predstavenia spoločnosti ZDROJ - VOPO, s.r.o. a z analýzy súčasného stavu spokojnosti zákazníkov uvedenej spoločnosti. Na záver sú uvedené navrhnuté odporúčania, vedúce k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov. cs
dc.format 61 s., 7s. obr. príloh cs
dc.format.extent 3239316 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Spokojnosť zákazníka cs
dc.subject Lojalita zákazníka cs
dc.subject Marketingová komunikácia cs
dc.subject Marketingový výskum cs
dc.subject Dotazník cs
dc.subject Customer's satisfaction en
dc.subject Customer's loyalty en
dc.subject Marketing communications en
dc.subject Marketing research en
dc.subject Questionnaire en
dc.title Analýza spokojenosti zákazníků společnosti ZDROJ - VOPO, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of customer's satisfaction of the company ZDROJ - VOPO, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudíková, Kristína
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated Aim of this Bachelor thesis is to discover a satisfaction of customers who shop in ZDROJ - VOPO, Ltd. stores, through a questionnaire inquiry. The thesis consists of two parts - theoretical and practical. Theoretical knowledge relating to customer acquirements and marketing research has been processed in theoretical part. Professional literature has been used for the processing mainly. The practical part consists of an introduction to ZDROJ - VOPO, Ltd. and the analysis of the current state of customers satisfaction in the company. The final part presents designed recommendations leading to increased customers satisfaction. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16965
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
špačková_2010_bp.pdf 3.089Mb PDF View/Open
špačková_2010_vp.doc 66.5Kb Microsoft Word View/Open
špačková_2010_op.doc 64Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account