Rozvoj vybraných kompetencí dětí ve třídě se známkami sociálně patologického jevu.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvoj vybraných kompetencí dětí ve třídě se známkami sociálně patologického jevu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Zezulková, Bronislava
dc.date.accessioned 2010-07-20T11:20:24Z
dc.date.available 2010-07-20T11:20:24Z
dc.date.issued 2010-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14331
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá působením na sociální vztahy mezi žáky se zaměřením na rozvoj vybraných klíčových kompetencí pomocí metod Osobnostní a sociální výchovy. Cílem práce je zjistit, jaký vliv bude mít navržené kurikulum na vztahy v třídním kolektivu. V teoretické části vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání a z významných součásti tohoto dokumentu. Dále je věnována pozornost důležitosti třídnických hodin v rámci rozvoje a udržitelnosti pozitivních vazeb mezi žáky a třídním učitelem jako formě prevence vzniku sociálně patologických jevů ve školním prostředí. Praktickou část tvoří diagnostika třídy, následně pak navržení a aplikace kurikula a evaluace pomocí kvalitativních výzkumných metod. cs
dc.format 69 s., 17 s. příloh cs
dc.format.extent 774331 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání cs
dc.subject Osobnostní a sociální výchova cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject školní třída cs
dc.subject šikana cs
dc.subject třídnické hodiny cs
dc.subject kurikulum cs
dc.subject sociální interakce cs
dc.subject třídní klima cs
dc.subject Framework Education Programme for Basic Education en
dc.subject Personal - Social Education en
dc.subject key competencies en
dc.subject class en
dc.subject bullying en
dc.subject homeclass-lessons en
dc.subject curriculum en
dc.subject social interaction en
dc.subject class climate en
dc.title Rozvoj vybraných kompetencí dětí ve třídě se známkami sociálně patologického jevu. cs
dc.title.alternative The development of children's selected competences in the class with signs socially - pathological phenomenom. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the impingement on social relations between pupils. Especially, it is focused on the development of selected competences by methods of personal - social education. The main objective of this thesis is to find out the influence of presented curriculum on the relations between pupils in a class. The theoretical part proceeded from the Framework Education Programme for Basic Education and from other important parts of this document. Attention is also given to the importance of homeclass-lessons within the development and maintenance of positive relations between pupils and class teacher. It is focused primarily on the usage of these lessons as a form of socially - pathological phenomenom's prevention in school surroundings. The practical part consists of class diagnostics, follow-up draft and application of curriculum and evaluation by qualitative researching methods. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14053
dc.date.assigned 2010-01-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zezulková_2010_dp.pdf 756.1Kb PDF View/Open
zezulková_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
zezulková_2010_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account