Formování image jako nástroje marketingového řízení firmy

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Formování image jako nástroje marketingového řízení firmy

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Formování image jako nástroje marketingového řízení firmy
Autor: Jurášková, Olga
URI: http://hdl.handle.net/10563/14447
Datum: 2010-02-05
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: application/pdf
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Vytváření pozitivní image značky, firmy, konkrétního produktu je v dnešní době vysokého konkurenčního boje základním předpokladem úspěchu a zachování dlouhodobé firemní prosperity. Pojem image se stává součástí manažerského rozhodování, marketingových a komunikačních plánů. Budování pozitivní image je strategickým cílem řady firem a organizací. Každá marketingově řízená firma má ve svých komunikačních plánech zahrnuty kroky, které mají vést k posilování její image. Otázkou zkoumání zůstává, co tvoří image, na čem ve firemním plánování, ve strategickém rozhodování skutečně záleží? Je formování image efektivním nástrojem vedoucím k plnění marketingových cílů? Je image marketingově řízena nebo vzniká jako "vedlejší" produkt marketingové komunikace? Je nástrojem řízení k vnější nebo i vnitřní veřejnosti? Těmito otázkami se zabývá předložená disertační práce. Cílem tezí je poskytnout metodologický postup tvorby disertační práce, formulovat cíle a hypotézy práce, definovat základní pojmy, uvést dílčí výstupy realizovaných marketingových výzkumů a popsat kroky směřující k dosažení cíle práce. Přínos disertační práce spočívá ve vytvoření modelu efektivního formování image jako nástroje marketingového řízení firem a organizací, který je aplikovatelný v praxi a který vychází ze zjištěných dat primárního výzkumu, znalosti firemního prostředí a názorů marketingových odborníků z praxe.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
jurášková_2010_dp.pdf 2.102Mb PDF Zobrazit/otevřít
jurášková_2010_vp.pdf 75.98Kb PDF Zobrazit/otevřít
jurášková_2010_op.pdf 81.74Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet