Guerilla marketing

DSpace Repository

Language: English čeština 

Guerilla marketing

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horňák, Pavel
dc.contributor.author Březinová, Karin
dc.date.accessioned 2010-09-07T11:55:02Z
dc.date.available 2010-09-07T11:55:02Z
dc.date.issued 2010-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14525
dc.description.abstract Bakalářská práce v teoretické části charakterizuje aspekty guerilla marketingu a nástroje, které využívá. V praktické části se zabývá rozborem konkrétní guerillové kampaně. Prostřednictvím analýzy komunikační strategie, účinnosti kampaně a pomocí dotazníkového šetrení mezi spotřebiteli je zkoumáno, zda je guerilla marketing efektivní formou marketingové komunikace. Současně je také ověřováno, zda je tato forma propagace oblíbená mezi spotřebiteli. Závěrem práce jsou zhodnoceny zjištené skutečnosti a je nastíněn budoucí možný vývoj guerilla marketingu v České republice. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 13486519 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject guerilla marketing cs
dc.subject out of home komunikace cs
dc.subject virální marketing cs
dc.subject nová média cs
dc.subject netradiční forma komunikace cs
dc.subject ambush marketing cs
dc.subject ambientní média cs
dc.subject buzz marketing cs
dc.subject word of mouth marketing cs
dc.subject barter cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Marketing communications en
dc.subject guerilla marketing en
dc.subject out of home communication en
dc.subject viral marketing en
dc.subject new media en
dc.subject unconventional form of communication en
dc.subject ambush marketing en
dc.subject ambient media en
dc.subject buzz marketing en
dc.subject word of mouth marketing en
dc.subject barter en
dc.subject marketing research en
dc.title Guerilla marketing cs
dc.title.alternative Guerilla marketing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Banyar, Milan
dc.date.accepted 2010-08-24
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of the Bachelor thesis describes aspects of guerilla marketing and the tools it uses. The practical part focuses on an analysis of specific guerilla marketing campaign. An analysis of communication strategy, campaign effectivity and questioner survey among consumers has been done to demonstrate whether guerilla marketing is an effective marketing communication tool. At the same time the popularity of this form of advertising among consumers is also examined. Finally, the results of the analysis are evaluated and future possible progression of guerrilla marketing in the Czech Republic is outlined. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13653
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
březinová_2010_bp.pdf 12.86Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account