Role firemního časopisu v komunikaci společnosti Vodafone ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role firemního časopisu v komunikaci společnosti Vodafone ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Tomanová, Jana
dc.date.accessioned 2010-09-07T12:05:48Z
dc.date.available 2010-09-07T12:05:48Z
dc.date.issued 2010-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14537
dc.description.abstract Tato bakalářská práce analyzuje pozici firemního časopisu v rámci marketingových komunikací společnosti, jeho specifika, různé podoby, způsoby využití a jeho obrovský potenciál pro efektivní komunikaci se zákazníkem či zaměstnancem. Všechny funkce tohoto marketingového nástroje jak v tištěné podobě, tak v online verzi, práce demonstruje na nejúspěšnějším firemním časopisu u nás ? časopisu Čilichili společnosti Vodafone, a to prostřednictvím detailní analýzy časopisu, SWOT analýzy, porovnání s konkurencí a sekundární analýzy realizovaného marketingového výzkumu. Na základě zjištěných výstupů jsou navrženy oblasti ke zlepšení a doporučení rozvoje časopisu do budoucna. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 4064159 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Firemní časopis cs
dc.subject firemní magazín cs
dc.subject online časopis cs
dc.subject podniková kultura cs
dc.subject podniková identita cs
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject B2C časopis cs
dc.subject B2B časopis cs
dc.subject analýza časopisu cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject reklama cs
dc.subject public relations cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject Company magazine en
dc.subject online magazine en
dc.subject corporate culture en
dc.subject corporate identity internal communication en
dc.subject B2C magazine en
dc.subject B2B magazine en
dc.subject magazine analysis en
dc.subject marketing research en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject comunication mix en
dc.subject advertising en
dc.subject public relations en
dc.subject personal selling en
dc.subject sales support en
dc.subject direct marketing en
dc.subject marketing communications en
dc.title Role firemního časopisu v komunikaci společnosti Vodafone ČR cs
dc.title.alternative Role of a company magazine in communication of Vodafone Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrachovec, Radek
dc.date.accepted 2010-08-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis analyses the position of a company magazine within marketing communications of a company, its specifics, various forms, ways of usage and its great potencial for effective communication with the customer or the employee. All functions of this marketing tool in both, printed and online version, are demonstrated on the most sucessful company magazine in the Czech Republic ? the Cilichili from Vodafone - by using content analysis, SWOT analysis, comparisson with competition and a secondary analysis of conducted marketing research. There are areas for improvement and recommendations for further evolution of the magazine suggested based on the findings of the analysis. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13695
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
tomanová_2010_bp.pdfBlocked 3.875Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account