Identifikace bakterií vyskytujících se ve zrajících sýrech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Identifikace bakterií vyskytujících se ve zrajících sýrech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležalová, Magda
dc.contributor.author Prosser, Jiří
dc.date.accessioned 2010-09-07T12:14:56Z
dc.date.available 2012-09-15T23:00:23Z
dc.date.issued 2010-08-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14552
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na bakteriální identifikaci a mikroflóru vyskytující se ve zrajících sýrech. Teoretická část pojednává o identifikaci bakterií, o jejich klasifikaci, systematice a o metodách určování. Dále je popsáno rozdělení jednotlivých druhů sýrů se zaměřením na sýry zrající. V praktické části byly testovány zrající sýry dostupné v obchodní síti v ČR. Byly sledovány celkové počty mezofilních a psychrotrofních mikro-organizmů, koliformních bakterií a Listeria monocytogenes. Ze vzorků byly izolovány čisté kmeny, které byly identifikovány dostupnými metodami. Některé vzorky překročily množ-ství koliformních bakterií, avšak žádný vzorek neobsahoval nebezpečnou bakterii L. mono-cytogenes. cs
dc.format 76 s cs
dc.format.extent 15841336 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 25.08.2012
dc.subject identifikace cs
dc.subject sýry cs
dc.subject zrající sýry cs
dc.subject patogenní mikroorganizmy cs
dc.subject identification en
dc.subject ripened cheeses en
dc.subject pathogenic microorganisms en
dc.title Identifikace bakterií vyskytujících se ve zrajících sýrech cs
dc.title.alternative Identification of bacteria occuring in ripened cheese en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaňátková, Zuzana
dc.date.accepted 2010-09-06
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the bacterial identification and microflora of ripened cheeses. The theorethical part deals with the identification of bacteria, their classification, taxonomy and methods of identification.The next chapter describes the distribution of various types of cheese, focused on ripened cheeses. Ripened cheeses obtainable in the Czech Republic trade network were tested in the practical part. Total counts of mesophiles, psychrotrophs, coliforms and Listeria monocytogenes were observed. Isolates from ripened cheeses were identified by available methods. Some of cheeses exceeded limits for coliform bacteria, but any cheese contains hazardous bacteria L. monocytogenes. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/196 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14827
dc.date.assigned 2010-01-04
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
prosser_2010_dp.pdf 15.10Mb PDF View/Open
prosser_2010_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
prosser_2010_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account