Projekt zavedení systému CRM pro zlepšení řízení vztahů se zákazníky ve firmě P. O. S., a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zavedení systému CRM pro zlepšení řízení vztahů se zákazníky ve firmě P. O. S., a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Krkoška, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:27:18Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:06Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1466
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je Projekt zavedení systému CRM pro zlepšení řízení vztahů se zákazníky ve firmě POS Otrokovice, a.s. Cílem je získání teoretických poznatků o systému řízení vztahů se zákazníky, analýza současného stavu ve společnosti a projekt zavedení konkrétního CRM řešení. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Část praktická je dále rozdělena na část analytickou a projektovou. Analytická část se zabývá analýzou společnosti POS Otrokovice, a.s., konkurence, zákazníků a způsobu zpracovávání informací o zákaznících. V projektové části je vybrán konkrétní CRM systém a projekt jeho zavedení. Na závěr jsou zhodnoceny přínosy pro společnost POS Otrokovice, a.s. cs
dc.format 75 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1638622 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2008
dc.subject řízení vztahů se zákazníky cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject stavební společnost cs
dc.subject zavádění CRM cs
dc.subject zakázkový marketing cs
dc.subject customer relationship management en
dc.subject customer en
dc.subject building company en
dc.subject CRM introduction en
dc.subject customer marketing en
dc.title Projekt zavedení systému CRM pro zlepšení řízení vztahů se zákazníky ve firmě P. O. S., a.s. cs
dc.title.alternative The Project of CRM System Introduction for Improvement in Customer Relationship Management in POS Otrokovice , Corp. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kubík, Josef
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated The core of the dissertation is "The Project of CRM System Introduction for Improvement in Customer Relationship Management in POS Otrokovice , Corp.'q The aim is to acquire theoretical knowledge of the customer relationship management scheme, an analysis of present conditions in the company and a project of specific CRM solution implementation. The dissertation is divided into two parts - a theoretical part and a practical part. The practical part is further divided into an analysis part and a project part. The analysis part deals with the analysis of POS Otrokovice, Corp. , competition, customers and customer data processing. In the project part a concrete CRM system has been selected and the process of its introduction is described in detail. In the concluding part the benefits for POS Otrokovice, Corp. are evaluated. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3666
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
krkoška_2006_dp.pdfBlocked 1.562Mb PDF View/Open
krkoška_2006_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
krkoška_2006_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account