Adaptační proces všeobecných sester při nástupu na interní oddělení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Adaptační proces všeobecných sester při nástupu na interní oddělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna cs
dc.contributor.author Míšková, Štěpánka cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T02:26:36Z
dc.date.available 2012-03-09T02:26:36Z
dc.date.issued 2011-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14886
dc.description.abstract Adaptační proces všeobecných sester nastupujících na interní oddělení je složitý děj, který svou náročností klade zvýšené požadavky nejen na nově nastupující sestry, ale také na jejich školitelky a vedoucí pracovníky. Pracovní adaptace v interním oboru je velmi často ztížena nadměrnou pracovní vytížeností sester a množstvím informací souvisejících především s novými diagnosticko terapeutickými postupy, které je třeba při zapracování předat. Naším cílem bylo získat ucelený pohled na problematiku předávání informací během adaptačního procesu a současně nabídnout možnost usnadnění celého procesu převedením části klíčových informací do písemné podoby. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 1906962 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Adaptační proces cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject interní oddělení cs
dc.subject klíčové informace cs
dc.subject orientační balíček cs
dc.subject pracovní opora cs
dc.subject nově nastupující sestra cs
dc.subject sestra školitelka cs
dc.subject metodický pokyn cs
dc.subject The adaptation process en
dc.subject nurse en
dc.subject internal department en
dc.subject key information en
dc.subject orientation package en
dc.subject business support en
dc.subject new recruits nurse en
dc.subject nurse tutor en
dc.subject guideline en
dc.title Adaptační proces všeobecných sester při nástupu na interní oddělení cs
dc.title.alternative The Adaptation Process of Nurses Entering the Department of Internal Medicine en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Snopek, Petr cs
dc.date.accepted 2011-06-21 cs
dc.description.abstract-translated The adaptation process of nurses entering to the Department of Internal Medicine is a difficult process which needs increasing of demands not only on new recruits nurses, but also on their trainers and executives. Adaptation work is in internal field very often hampered by excessive workload of nurses and a lot of information related primarily to new diagnostic and therapeutic procedures to be incorporated in the pass. Our aim was to obtain a comprehensive view on the transmission of information during the adaptation process and offering the possibility of facilitating the process of transferring key information in written form. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20329
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
míšková_2011_bp.pdf 1.818Mb PDF View/Open
míšková_2011_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
míšková_2011_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account