Politika zaměstnanosti v České republice, zaměstnanost mladých absolventů

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Politika zaměstnanosti v České republice, zaměstnanost mladých absolventů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Politika zaměstnanosti v České republice, zaměstnanost mladých absolventů
Autor: Dlabačová, Hana
Vedoucí: Jurtíková, Michaela
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá politikou zaměstnanosti v České republice a zaměstnaností mladých absolventů. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části vymezuji základní pojmy, kterými jsou zaměstnanost, zaměstnanci, zaměstnaní; nezaměstnanost, nezaměstnaní; trh práce, práce; vzdělání a příprava na zaměstnání. Dále práce obsahuje charakteristiku politiky zaměstnanosti, vývoj politiky zaměstnanosti ve čtyřech obdobích, popis státní politiky zaměstnanosti a vymezení cílové populace. Dále se zabývám formami politiky zaměstnanosti (aktivní, pasivní) a jejím vztahem k ostatním politikám. Popisuji v této práci i cíle, nástroje a financování politiky zaměstnanosti. Poslední kapitolu jsem věnovala zaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých absolventů a jejich uplatnění. V praktické části se věnuji výzkumu jak studenti bakalářských a navazujících magisterských ročníků oboru Sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vnímají své postavení na trhu práce. Zvolila jsem kvantitativní metodu výzkumu, doplněnou o kvalitativní analýzu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/14917
Datum: 2011-04-29
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 19220


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
dlabačová_2011_dp.pdf 1.240Mb PDF Zobrazit/otevřít
dlabačová_2011_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
dlabačová_2011_op.doc 48.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet