Projekt první pomoci zaměřený na žáky 2. stupně základní školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt první pomoci zaměřený na žáky 2. stupně základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Snopek, Petr cs
dc.contributor.author Baďurová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T03:07:53Z
dc.date.available 2012-03-09T03:07:53Z
dc.date.issued 2011-06-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14963
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem zpracovala - ?Projekt první pomoci zaměřený na žáky 2. stupně základní školy.? Cílem této práce je zjistit úroveň teoretických vědomostí před a po realizaci projektu u žáků na 2. stupni základní školy. Teoretickou část jsem zaměřila na vymezení pojmu první pomoc a její rozdělení, historii první pomoci, trestní odpovědnost ve zdravotnictví, rámcový vzdělávací program a postupy první pomoci. V praktické části interpretuji výsledky dotazníkového šetření pomocí tabulek a grafů. cs
dc.format 96 s., 118 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 6857043 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject První pomoc cs
dc.subject resuscitace cs
dc.subject trestní odpovědnost cs
dc.subject zdravotník cs
dc.subject poranění cs
dc.subject bezvědomí cs
dc.subject transport cs
dc.subject vědomí cs
dc.subject vyšetření cs
dc.subject lékárnička cs
dc.subject péče cs
dc.subject laik cs
dc.subject polohování cs
dc.subject historie cs
dc.subject děti cs
dc.subject First aid en
dc.subject resuscitation en
dc.subject criminal responsibility en
dc.subject medic en
dc.subject injuries en
dc.subject unconsciousness en
dc.subject transportation en
dc.subject consciousness en
dc.subject examination en
dc.subject kit en
dc.subject care en
dc.subject layman en
dc.subject positioning en
dc.subject history en
dc.subject children en
dc.title Projekt první pomoci zaměřený na žáky 2. stupně základní školy cs
dc.title.alternative First aid project focused on pupils at the second stage of primary school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Blažková, Markéta cs
dc.date.accepted 2011-06-23 cs
dc.description.abstract-translated The name of my bachelor?s work is First aid project focused on the secondary school students. The goal of this work is to establish the level of the students? theoretical knowledge before and after applying this project on secondary school students. The theoretical part is focused on specifying the term first aid and its division, history, criminal responsibility in health care, a framework educational program, and first aid procedures. In the practical part I interpret the result of questionnaire research using tables and charts. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20233
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
baďurová_2011_bp.pdf 6.539Mb PDF View/Open
baďurová_2011_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
baďurová_2011_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account