Implementace standardů kvality HACCP, IFS, bRC do potravinářského provozu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace standardů kvality HACCP, IFS, bRC do potravinářského provozu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlček, Jiří cs
dc.contributor.author Lampertová, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T03:36:41Z
dc.date.available 2013-08-19T23:00:31Z
dc.date.issued 2011-08-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15013
dc.description.abstract Tato diplomová práce podává přehled o historii i aktuálním statusu kvality tak, jak je vnímána potravinářskými provozy. Jakost je rozhodujícím faktorem stabilní ekonomické výkonnosti podniků. V dnešní době je nabízeno několik navzájem si podobných návodů ? standardů jak docílit určité úrovně kvality ? prosperity. Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky je tato práce zaměřena především na HACCP, normy ISO 9001, IFS, BRC a Tesco standard. Prostředkem a osou k neustálému zdokonalování systému a procesu je sedm nástrojů jakosti. Odrazem úspěšnosti naplňování standardů je auditorský proces, kterým druhá či třetí strana validuje míru naplnění požadavků standardu. V druhé polovinětéto práce je nastíněna aktuální situace v problematice kvality, kdy stále zvyšující se požadavky dodavatelsko ? odběratelských vztahů dopadají na podniky střední a menší velikosti. Jsou zde přiloženy mnou vypracované dokumenty: Příručka kvality, Plán HACCP, Provozní řád a Interní audit. cs
dc.format 108 cs
dc.format.extent 5943048 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 19.08.2013 cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject jakost cs
dc.subject IFS cs
dc.subject BRC cs
dc.subject HACCP cs
dc.subject ISO 9001 cs
dc.subject nástroje jakosti cs
dc.subject příručka kvality cs
dc.subject interní audit cs
dc.subject Quality en
dc.subject IFS en
dc.subject BRC en
dc.subject ISO 9001 en
dc.subject HACCP en
dc.subject Quality Instruments en
dc.subject Quality manual en
dc.subject Internal Audit en
dc.title Implementace standardů kvality HACCP, IFS, bRC do potravinářského provozu cs
dc.title.alternative HACCP, IFS and BRC Quality Standards Implementation in Food Production Plants en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rop, Otakar cs
dc.date.accepted 2011-08-30 cs
dc.description.abstract-translated This Thesis gives an Overview of History and current Status of Quality percieved by Food Plants. Quality is a crucial Factor of stable Economic Performance of Businesses. There are offered Number of Similar Standards giving to Companies a Way how to achieve high Level of Quality ? Prosperity. According to broad of this Issue is choosed just Couple of most used and important Ones as HACCP, ISO 9001, IFS, BRC and Tesco standard. Tools of continuoal Improvement are Seven quality Instruments. Internal audit gives a Picture of the Level of standard Implementation and Fulfillment. The second Part of this Thesis focuses on the Situation in the Quality, when continuously growing requirements have big impact even on small and mediumsized companies. The practical part of this thesis contains the original documents souch as: Quality manual, HACCP plan, Operation plan and Internal audit, made for a concrete small Food Plant. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/196 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 22629
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
lampertová_2011_dp.pdf 5.667Mb PDF View/Open
lampertová_2011_vp.doc 97Kb Microsoft Word View/Open
lampertová_2011_op.doc 97Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account