Extremismus a jeho gradující tendence v současné společnosti

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Extremismus a jeho gradující tendence v současné společnosti

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Extremismus a jeho gradující tendence v současné společnosti
Autor: Moravec, Marian
Vedoucí: Plšková, Alena
Abstrakt: Bakalářská práce podává obecný náhled do problému extremismu, radikalismu a terorismu, na jejich vývoj a různé aspekty související s touto tématikou. Dále akcentuje důležitost dodržování základních lidských práv a boje s vzrůstající aktivitou extremistických skupin. Teoretická část bakalářské práce obsahuje vysvětlení základních pojmů spojených s extremismem a zabývá se vývojem, projevy a možnými hrozbami v této oblasti. Cílem této práce je, přinést začínajícím policistům a středoškolské mládeži souhrnné a obecné informací k tématu extremismu a umožnit jim pohled na něj z různých aspektů. Byl bych rád, kdyby sloužila jako osvěta směřující k laické veřejnosti, jíž by mohla přiblížit nejen druhy a formy extremismu, ale i složitost boje proti němu. V praktické části jsou shrnuty výsledky šetření, které bylo provedeno na vybraném vzorku respondentů. Cílem tohoto šetření bylo zjistit postoje mládeže k projevům extremismu a zdroje těchto postojů. Výsledky práce mohou být využity ke zlepšení informovanosti a zjištění možných příčin negativního postoje mládeže k zástupcům minorit a zároveň mohou posloužit jako vodítko u konkrétních projektů a činnosti speciálních pedagogů zaměřených na tuto problematiku.
URI: http://hdl.handle.net/10563/15044
Datum: 2011-04-26
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 18306


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
moravec_2011_bp.pdf 989.5Kb PDF Zobrazit/otevřít
moravec_2011_vp.doc 29Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
moravec_2011_op.doc 123.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet