Informovanost mužů o rizikových faktorech a prevenci mužské impotence

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost mužů o rizikových faktorech a prevenci mužské impotence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chrastina, Jan cs
dc.contributor.author Puppová, Dita cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T06:18:01Z
dc.date.available 2012-03-09T06:18:01Z
dc.date.issued 2011-06-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15220
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na informovanost mužů o rizikových faktorech a prevenci mužské impotence. Teoretická část popisuje sexuální dysfunkce a jejich přehled, fyziologii erekce, termín impotence, vyvolávající příčiny a prevenci erektilní dysfunkce. V dalších kapitolách je nastíněna problematika plodnosti, neplodnosti a životního stylu současnosti. Empirická část práce je založena na dotazníkovém šetření jakožto technice sběru dat. Oblasti dotazníku jsou konstruovány ve vztahu k danému tématu tak, aby byly v práci naplněny stanovené cíle. Položky se zaměřují na demografické údaje respondenta, znalosti možností prevence, realizaci aktivit eliminujících vznik erektilní dysfunkce, zájem a zamyšlení se nad danou problematikou ve vztahu k vlastní osobě respondenta. Záměrem práce je zjistit informovanost mužů o této problematice, vytvořit edukační plakát a nastínit edukační diagnózy. cs
dc.format 91 s. (110 650 znaků) cs
dc.format.extent 2807009 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject impotence cs
dc.subject prevence cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject plodnost cs
dc.subject neplodnost cs
dc.subject erectile dysfunction en
dc.subject prevention en
dc.subject awareness en
dc.subject fertility en
dc.subject infertility en
dc.title Informovanost mužů o rizikových faktorech a prevenci mužské impotence cs
dc.title.alternative The Awareness of Risk Factors for and Prevention of Male Impotence en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dorková, Zlatica cs
dc.date.accepted 2011-06-22 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is aimed to inform of men about risk factors and prevention of male impotence. The theoretical part describes sexual dysfunction and an overview, the physiology of erection, impotence term, underlying causes and prevention of erectile dysfunction. In other chapters it focuses in the problems of fertility, infertility and lifestyle today. The research is based on a survey as a technique of data collection. Areas of the questionnaire are constructed in relation to the topic so that the work met the targets. Items are focused on respondent demographics, knowledge of prevention options, implementing activities to eliminate the formation of erectile dysfunction, interest and thinking about the issue in relation to the respondent. The aim is to find out men's awareness on this issue, create an educational poster and outline educational diagnosis. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20275
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
puppová_2011_bp.pdf 2.676Mb PDF View/Open
puppová_2011_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
puppová_2011_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account