Účinky monoacylglycerolů na růst Bacillus sp. v tavených sýrech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Účinky monoacylglycerolů na růst Bacillus sp. v tavených sýrech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležálková, Iva
dc.contributor.author Navrátil, Jan
dc.date.accessioned 2012-03-09T08:09:03Z
dc.date.available 2012-03-09T08:09:03Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15347
dc.description.abstract Předložená práce se zabývá růstem sporulujících bakterií v taveném sýru s různým obsahem tuku v sušině a také inhibičním účinkem monoacylglycerolů a karagenanu v matrici taveného sýra. Modelové vzorky byly ihned po tavení zaočkovány kulturou Bacillus cereus a Bacillus subtilis a během skladování při 6 ? 2 °C byl stanovován celkový počet mikroorganizmů. Z výsledků vyplývá, že přídavek 0,15 % w/w monoacylglycerolu kyseliny undekanové (MAG C11:0) způsobil úplnou inhibici růstu testovaných bacilů. Senzorickou analýzou bylo prokázáno negativní ovlivnění chuti a vůně taveného sýra přídavkem 0,15 % w/w MAG C11:0. Ostatní použité monoacylglyceroly nevykazovaly takový inhibiční efekt a ani přídavek karagenanu neměl vliv na růst bakterií B. cereus a B. subtilis. cs
dc.format 66 s., 14 s. příloh cs
dc.format.extent 4444549 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bacillus subtilis cs
dc.subject Bacillus cereus cs
dc.subject tavený sýr cs
dc.subject monoacylglycerol cs
dc.subject karagenan cs
dc.subject Bacillus subtilis en
dc.subject Bacillus cereus en
dc.subject processed cheese en
dc.subject monoacylglycerols en
dc.subject carrageenan en
dc.title Účinky monoacylglycerolů na růst Bacillus sp. v tavených sýrech cs
dc.title.alternative The effect of monoacylglycerols on the growth of Bacillus sp. in processed cheese en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vltavská, Pavlína
dc.date.accepted 2011-06-01
dc.description.abstract-translated Present study is aimed at assesing the growth of spoilage bacteria in processed cheese with different fatness and antibacterial effect of monoacylglycerols and carrageenan in matrix of processed cheese. Model samples were inoculated with Bacillus cereus and Bacillus subtilis immediately after melting operation and colony forming unit was determined during storage at 6 ? 2 °C. Results indicate that 0,15 % w/w monoacylglycerol of undecanoic acid (MAG C11:0) inhibited both bacili strains tested. Negative impact on taste and smell was proven in processed cheese with 0,15 % w/w MAG C11:0. Other monoacylglycerols tested did not have significant inhibition effect to prevent the growth of spoilage microorganisms. Addition of carrageenan had no effect on the growth of bacteria B. cereus and B. subtilis. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/205 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 22817
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
navrátil_2011_dp.pdf 4.238Mb PDF View/Open
navrátil_2011_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
navrátil_2011_op.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account