Mystery Shopping na značkových prodejnách T-Mobile CZ Zlín

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Mystery Shopping na značkových prodejnách T-Mobile CZ Zlín

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Mystery Shopping na značkových prodejnách T-Mobile CZ Zlín
Autor: Vaculíková, Marcela
Vedoucí: Staňková, Pavla
Abstrakt: Ve své diplomové práci jsem na základě poznatků z dostupné odborné literatury charakterizovala problematiku mystery shoppingu a jeho důležitou roli v procesu zajišťování kvalitní péče o zákazníky u firem poskytujících služby. Tyto teoretické poznatky jsem poté využila pro provedení analýzy současného stavu mystery shoppingu na značkových prodejnách T-Mobile Czech Republic a.s. Zlín a pro vytvoření ideového projektu. V teoretické části diplomové práce charakterizuji pojem marketingové komunikace a její nástroje, popisuji prodejní proces i důležité prodejní dovednosti úspěšného prodejce, a prezentuji proces mystery shoppingu a jeho jednotlivé fáze při samotné realizaci. V analytické části je uvedena analýza současného stavu mystery shoppingu na značkových prodejnách T-Mobile CZ i na značkových prodejnách Zlín. Na základě výsledků provedených analýz a s ohledem na dlouhodobou strategii společnosti T-Mobile CZ je hlavním cílem projektu navrhnout opatření pro zavedení mystery shoppingu na značkových prodejnách T-Mobile CZ Zlín.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1546
Datum: 2006-05-12
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 3987


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vaculíková_2006_dp.mdiZablokované 1.339Mb Neznámý
vaculíková_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vaculíková_2006_op.doc 39Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet