Bezpečnostní pravidla na oddělení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnostní pravidla na oddělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Topičová, Petra cs
dc.contributor.author Pelikánová, Jana cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T11:57:44Z
dc.date.available 2012-03-09T11:57:44Z
dc.date.issued 2011-05-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15690
dc.description.abstract Potřeba bezpečí patří mezi základní lidské potřeby. Hospitalizace pacienta klade značný nápor na uspokojení potřeb nemocného, a proto se každé zdravotnické zařízení snaží po-skytnout kvalitní a tím i bezpečnou péči. Zpravidla jde o soubor systematicky uspořáda-ných postupů ve snaze snížit veškerá možná rizika spojená s poskytováním zdravotní péče. Teoretická část mé bakalářské práce se zabývá systémy, které zabezpečují ve zdravotnic-kých zařízeních kvalitu a bezpečnost pacienta, rozpracovává jednotlivé složky oddělení od vstupu pacienta do dveří až po založení jeho zdravotnické dokumentace. Praktická část formou externího auditu provádí analýzu jednotlivých kritérií a jejich vý-sledky porovnává v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení. cs
dc.format 82 s. (13 394 znaků) cs
dc.format.extent 1279400 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject bezpečí cs
dc.subject kvalitní péče cs
dc.subject kultura bezpečí cs
dc.subject safety en
dc.subject quality care en
dc.subject safety culture en
dc.title Bezpečnostní pravidla na oddělení cs
dc.title.alternative Security arrangements in the department en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Halmo, Renata cs
dc.date.accepted 2011-06-21 cs
dc.description.abstract-translated Need for security is a fundamental human need. Hospitalization puts considerable strain on meeting the needs of the patient and therefore any health care facility strives to provide quality and thereby secure care. Normally a set of systematically organization procedures in order to reduce any potential risks associated with providing health care. The theoretical part of my thesis deals with systems that provide in health care quality and patient safety and developing each component separately from the patient's entry into the door after the foundation of his medical records. The practical part of the form of an external audit carried out an analysis of criteria and their re-compares the results of medical devices. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20338
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pelikánová_2011_bp.pdf 1.220Mb PDF View/Open
pelikánová_2011_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
pelikánová_2011_op.pdf 39.58Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account