Analýza metod a forem podnikového vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza metod a forem podnikového vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svobodová, Dagmar
dc.contributor.author Gřibek, Patrik
dc.date.accessioned 2012-03-09T11:57:57Z
dc.date.available 2012-03-09T11:57:57Z
dc.date.issued 2011-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15691
dc.description.abstract Tato práce analyzuje vzdělávací strategie používáné při dalším rozvoji zaměstnanců. Zabývá se strategií vlastního poznání, kognitivní strategií, behaviorální strategií a strategií pro budování týmu. Dále analyzuje formy a způsoby podnikového vzdělávání jakými jsou metoda Coachingu, metoda Mentoringu, metoda Brainstormingu, hraní rolí a manažerskými hrami. Nezaměřuje se pouze na teoretický výklad, ale také na praktické použití těchto technik. Práce dochází k závěru, že strategický rozvoj lidských zdrojů tvoří podstatnou konkureční výhodu, která může být v dnešních podmínkách klíčová. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 761362 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávání zaměstnanců cs
dc.subject vzdělávací strategie cs
dc.subject kognitivní strategie cs
dc.subject behaviorální strategie cs
dc.subject teambuilding cs
dc.subject coaching cs
dc.subject mentoring cs
dc.subject brainstorming cs
dc.subject manažerské hry cs
dc.subject Employee training en
dc.subject educational strategies en
dc.subject cognitive strategy en
dc.subject behavioral strategy en
dc.subject team building en
dc.subject coaching en
dc.subject mentoring en
dc.subject brainstorming en
dc.subject managerial games en
dc.title Analýza metod a forem podnikového vzdělávání cs
dc.title.alternative An Analysis of methods and forms of business education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Valíková, Daniela
dc.date.accepted 2011-06-13
dc.description.abstract-translated This thesis analyses the learning strategies used in the further education of employees. It deals with the strategies of own knowledge, cognitive, behavioral and team building. There are also described forms and ways of company training methods such as coaching, mentoring, brainstorming, role playing and management games. The thesis does not focus only on the theoretical but also on practical application of these techniques. It concludes that the strategic human resources development constitutes a significant competitive advantage which may be crucial in today's conditions. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 19513
dc.date.assigned 2011-02-01
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
gřibek_2011_bp.pdf 743.5Kb PDF View/Open
gřibek_2011_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
gřibek_2011_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account