Kresba hospitalizovaného dítěte

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kresba hospitalizovaného dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šrahůlková, Kateřina
dc.contributor.author Hlaviznová, Kateřina
dc.date.accessioned 2012-03-09T12:59:42Z
dc.date.available 2012-03-09T12:59:42Z
dc.date.issued 2011-06-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15750
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabývám kresbou hospitalizovaného dítěte. Má práce obsahuje dvě části. V teoretické části popisuji jednotlivá vývojová období lidského života. Dále se zabývám vlivem hospitalizace a nemoci na psychiku dítěte, komunikací s dětským pacientem i hospitalismem. V dalším bloku teoretické části popisuji vývoj dětské kresby, základní symboliku a význam barev. V praktické části provádím šetření pomocí pozorování, srovnání a rozhovoru. Srovnávám dvě skupiny dětí stejného věku. Tyto dvě skupiny tvoří hospitalizované a nehospita-lizované děti. Výsledky šetření jsou zobrazeny v závěru práce a budou zveřejněny v odborném časopise. O výsledcích informuji dětské oddělení, na němž jsem šetření uskutečnila. cs
dc.format 66 s. cs
dc.format.extent 79888061 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hospitalizace cs
dc.subject dítě cs
dc.subject kresba cs
dc.subject hospitalismus cs
dc.subject nemoc cs
dc.subject hospitalization en
dc.subject child en
dc.subject drawing en
dc.subject hospitalism en
dc.subject disease en
dc.title Kresba hospitalizovaného dítěte cs
dc.title.alternative Hospitalized child's drawing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Josef
dc.date.accepted 2011-06-24
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I deal with the Child's drawing. My thesis consists of two parts. In the theoretic part I describe each of evolutionary period of human life. Then I describe how hospitalization and diseases affect child's psychic, I deal with child's patient comunication and the hospitalism. In the next part I describe the development of children's drawings, the basic symbolism and the meaning of the colors. In the practical part I implement investigation throught the observation, the comparison and the interview. I compare two groups of children of the same age. These two groups consist of nonhospitalized and hospitalized children. The results are displayed at the end of the thesis and will be published in the scientific journal. I inform the children's department about the results, where I conducted the investigation. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20255
dc.date.assigned 2011-02-10
utb.result.grade B
local.subject dětští pacienti cs
local.subject děti cs
local.subject hospitalizace cs
local.subject psychická zátěž cs
local.subject pediatric patients en
local.subject children en
local.subject hospitalization en
local.subject mental strain en


Files in this item

Files Size Format View
hlaviznová_2011_bp.pdf 76.18Mb PDF View/Open
hlaviznová_2011_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
hlaviznová_2011_op.zip 15.52Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account