Školní vzdělávací program jako profilace mateřské školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Školní vzdělávací program jako profilace mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zajitzová, Eliška
dc.contributor.author Staňková, Ilona
dc.date.accessioned 2012-03-09T13:02:16Z
dc.date.available 2012-03-09T13:02:16Z
dc.date.issued 2011-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15757
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vytváření školního vzdělávacího programu v mateřské škole. Teoretická část se zabývá Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání jako výchozím a závazným dokumentem, specifikuje základní vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání. Praktická část se zabývá tvorbou školního vzdělávacího programu z pohledu řídícího pracovníka školy a její součástí je dotazníkové šetření v mateřských školách. Cílem je zmapovat zkušenosti při práci s novými Školními vzdělávacími programy pro předškolní vzdělávání. cs
dc.format 80 cs
dc.format.extent 702091 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Předškolní vzdělávání cs
dc.subject kurikulum cs
dc.subject rámcový vzdělávací program cs
dc.subject školní vzdělávací program cs
dc.subject profilace školy cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject evaluace cs
dc.subject Preschool education en
dc.subject curriculum en
dc.subject general educational program en
dc.subject school training program en
dc.subject school profile en
dc.subject key competence en
dc.subject evaluation en
dc.title Školní vzdělávací program jako profilace mateřské školy cs
dc.title.alternative School training program as a nursery school profile en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2011-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on creating the school training program at nursery school.The theoretical part covers general educational program as a basic and valid document and specifies basic educational fields of a preschool education. Practical part deals with creation of the school educational program from the point of view of school's top management and it contains a questionnaire research among several nursery schools. The aim of this thesis is to identify experiences while working with new school educational programs. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19770
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
staňková_2011_bp.pdf 685.6Kb PDF View/Open
staňková_2011_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
staňková_2011_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account