Informovanost všeobecných sester o technikách bazální stimulace u pacientů s diagnózou apalický syndrom

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost všeobecných sester o technikách bazální stimulace u pacientů s diagnózou apalický syndrom

Show simple item record

dc.contributor.advisor Halmo, Renata
dc.contributor.author Pešková, Kateřina
dc.date.accessioned 2012-03-09T13:48:25Z
dc.date.available 2012-03-09T13:48:25Z
dc.date.issued 2011-06-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15810
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce ?Informovanost všeobecných sester o technikách bazální stimulace u pacientů s diagnózou apalický syndrom?. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny pojmy apalický syndrom, ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou apalický syndrom, bazální stimulace a její techniky, biografická anamnéza. Praktická část se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření, které bylo určeno pro všeobecné sestry na pracovištích intenzivní péče a standardních odděleních KNTB, a.s. Zlín. Výzkum byl zaměřen na srovnání informovanosti všeobecných sester v oblasti péče o pacienty s diagnózou apalický syndrom, informovanosti a užívání technik bazální stimulace. Výsledky výzkumu jsou popsány a zobrazeny v tabulkách a grafech v praktické části. Výstu-pem mé bakalářské práce je vytvoření formuláře biografické anamnézy pro potřeby JIP KNTB, a.s. Zlín. cs
dc.format 87s cs
dc.format.extent 3160754 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject apalický syndrom cs
dc.subject bazální stimulace cs
dc.subject biografická anamnéza cs
dc.subject apallic syndrome en
dc.subject basal stimulation en
dc.subject biographic anamnesis en
dc.title Informovanost všeobecných sester o technikách bazální stimulace u pacientů s diagnózou apalický syndrom cs
dc.title.alternative Nurses' Awareness of Basal Stimulation Techniques Used with Patients Diagnosed with Apallic syndrome en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kudlová, Pavla
dc.date.accepted 2011-06-22
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is "Nurses' awareness of basal stimulation techniques in pa-tients with the apallic syndrome diagnosis". The paper is divided into two parts, the theoretical and the practical one. In the theoretical part, the terms of the apallic syndrome, nursing care for a patient with the apallic syndrome diagnosis, basal stimulation and its techniques, bio-graphic anamnesis are defined. The practical part deals with evaluation of a questionnaire survey that was intended for nurses at intensive care units and standard wards of KNBT, a.s. Zlín (Regional Hospital of Tomáš Baťa). The survey was focused on comparing nurses' awareness of care for patients with the apallic syndrome diagnosis, awareness and using basal stimulation techniques. The survey outcomes are described and shown in the tables and charts in the practical part. The outcome of my bachelor thesis is creating a biographic anamnesis form for the needs of the intensive care unit of the KNTB, a.s. Zlín. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20339
dc.date.assigned 2011-02-10
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pešková_2011_bp.pdf 3.014Mb PDF View/Open
pešková_2011_vp.pdf 41.23Kb PDF View/Open
pešková_2011_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account