Issues of the remuneration system in a selected company

DSpace Repository

Language: English čeština 

Issues of the remuneration system in a selected company

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svobodová, Dagmar
dc.contributor.author Holešínská, Martina
dc.date.accessioned 2012-03-09T14:18:05Z
dc.date.available 2012-03-09T14:18:05Z
dc.date.issued 2011-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15865
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou odměňování zaměstnanců a jejich motivací k lepším pracovním výkonům. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky a pojmy z dané oblasti. V druhé části je představena konkrétní společnost JMA Hodonín, její zaměstnanci a na základě provedeného dotazníkového šetření a získaných teoretických poznatků provedena analýza současného systému odměňování. V závěru jsou uvedena doporučení na zlepšení dosavadního systému odměňování, která by mohla vést k vyšší motivaci a spokojenosti zaměstnanců. cs
dc.format 54 s. (56 857 znaků) cs
dc.format.extent 1253344 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject peněžní odměna cs
dc.subject nepeněžní odměna cs
dc.subject mzda cs
dc.subject plat cs
dc.subject zaměstnanecké benefity cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject monetary remuneration en
dc.subject non-monetary remuneration en
dc.subject wage en
dc.subject salary en
dc.subject employee benefits en
dc.subject questionnaire research en
dc.title Issues of the remuneration system in a selected company cs
dc.title.alternative Issues of the remuneration system in a selected company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra
dc.date.accepted 2011-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the issues of the employee remuneration and their motivation to a higher work performance. The first part includes theoretical findings and terms from the area. In the second part a concrete company JMA Hodonín and its employees are presented and an analysis of the current remuneration system is executed on the basis of the questionnaire research and acquired theoretical findings. In the last part there are mentioned recommendations for improving the current remuneration system which could lead to higher employee motivation and satisfaction. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 19516
dc.date.assigned 2011-02-01
utb.result.grade C
local.subject personální management cs
local.subject odměňování cs
local.subject pracovní motivace cs
local.subject personnel management en
local.subject compensation en
local.subject employee motivation en


Files in this item

Files Size Format View
holešínská_2011_bp.pdf 1.195Mb PDF View/Open
holešínská_2011_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
holešínská_2011_op.zip 16.03Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account