Projekt nové koncepce online marketingové komunikace firmy Fatra, a.s. pro ruský trh

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt nové koncepce online marketingové komunikace firmy Fatra, a.s. pro ruský trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pivnička, Michal
dc.contributor.author Duda, Jan
dc.date.accessioned 2012-03-09T16:03:21Z
dc.date.available 2012-03-09T16:03:21Z
dc.date.issued 2011-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15986
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce je vypracovat projekt zlepšení online marketingové ko-munikace společnosti Fatra, a.s. pro ruský trh. Tato práce se zaměřuje na fenomén dnešní doby, internet a jeho využití v marketingové komunikaci Diplomová práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou část. Teore-tická část využívá literárních zdrojů k popsání daného tématu. V úvodu praktické části je zpracována analýza současného stavu online marketingové komunikace společnosti na ruském trhu. Pokračováním praktické části je projekt na základě poznatků provedené ana-lýzy. Na konci projektu se nacházejí další doporučení a možnosti zlepšení online marketingové komunikace v budoucnu. cs
dc.format 90 s. cs
dc.format.extent 1902524 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject online marketing cs
dc.subject ruský trh cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject mezinárodní marketing cs
dc.subject SEO cs
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject online marketing en
dc.subject Russian market en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication mix en
dc.subject international marketing en
dc.subject SEO en
dc.title Projekt nové koncepce online marketingové komunikace firmy Fatra, a.s. pro ruský trh cs
dc.title.alternative The project of the new concept of online marketing communication of the Fatra, joint-stock company for the Russian market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Herold, Miroslav
dc.date.accepted 2011-05-24
dc.description.abstract-translated The aim of my Master thesis is to develop a project to improve online marketing communication of Fatra, join-stock company for the Russian market. The thesis focuses on the phenomenon of our time internet and its usage in marketing communication. This Master thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part uses literary sources to describe the topic. At the beginning of the practical part is processed the analysis of the current situation of online marketing communication of the company on the Russian market. Continuing the practical part of the project is based on findings by the analysis. In the end of the project, there are other options and recommenda-tions to improve online marketing communication in the future. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21681
dc.date.assigned 2011-03-28
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
duda_2011_dp.pdfBlocked 1.814Mb PDF View/Open
duda_2011_vp.pdf 33.05Kb PDF View/Open
duda_2011_op.pdf 33.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account