Vliv deprivace u mládeže v ústavní výchově a péči, postoje rodičů a praktická východiska.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Vliv deprivace u mládeže v ústavní výchově a péči, postoje rodičů a praktická východiska.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv deprivace u mládeže v ústavní výchově a péči, postoje rodičů a praktická východiska.
Autor: Kůrková, Ilona
Vedoucí: Olejníček, Antonín
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí. První část se zabývá rodinou jako primárním nástrojem výchovy mládeže a ústavní výchovou, přesněji řečeno výchovou v dětských domovech. Přináší poznatky o rodině jako o systému, kde na pozadí rodiny představuje partnerské soužití, ale také interakci rodiče s dítětem. V další části teoretického rámce představuje vývojová stádia dítěte a srovnává tato vývojová údobí s vývojem deprivovaných dětí. Na pozadí historického vývoje poukazuje na potřebu utváření ústavní péče v Evropě i v České republice. Charakterizuje strukturu současných dětských domovů jako nástrojů výchovy dětí, které nemají možnost být vychovávané primární rodinou. Těžištěm empirické části byl průzkum, jehož se zúčastnilo jedenáct respondentů z dětského domova a stejný počet respondentů kontrolní skupiny gymnázia. Nástrojem k porovnání těchto dvou skupin byl dotazník ADOR. Na základě hypotéz byly zjišťovány případné rozdíly ve výchově, jak je vnímaly respondenti sami. Závěry práce by mohly být užitečné a velice podnětné pro přípravu a zpracování dalších výzkumů v této oblasti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/16099
Datum: 2011-04-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 18125


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kůrková_2011_bp.pdf 1.479Mb PDF Zobrazit/otevřít
kůrková_2011_vp.doc 26.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kůrková_2011_op.doc 28.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet