Profesní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Profesní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Urbánková, Eva
dc.date.accessioned 2012-03-09T18:00:26Z
dc.date.available 2012-03-09T18:00:26Z
dc.date.issued 2011-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16116
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Profesní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách informuje o nastavení vzdělávacího systému v sociální oblasti jak před účinností, tak po účinnosti zákona o sociálních službách. Dotýká se odborné způsobilosti pracovníků, možností vzdělávacího systému a v neposlední řadě také standardů kvality sociálních služeb ? profesních standardů. Analýza a interpretace dat se zaměřuje na zjištění, zda jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách spokojeni se stávající nabídkou vzdělávacích aktivit a zda u zaměstnavatele nachází potřebnou podporu a možnost se vzdělávacích aktivit účastnit a zda poskytovatelé sociálních služeb naplňují tzv. personální standardy. cs
dc.format 59 s. (118 641 znaků) cs
dc.format.extent 1153406 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zákon o sociálních službách cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject pracovník v sociálních službách cs
dc.subject inspekce kvality cs
dc.subject standardy kvality cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject Act on social services en
dc.subject social worker en
dc.subject worker in social services en
dc.subject quality inspection en
dc.subject Standards for Quality of Social Services en
dc.subject education en
dc.title Profesní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách cs
dc.title.alternative Educational needs of pre-retirement age en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated The theme of this thesis is Professional education of social workers and workers in social services. The thesis to informs how educational system in social sphere works before the Act on social services, had come into form and how it works after it. It concerns the competence of workers, the possibilities of the educational system and, ultimately, Standards for Quality of Social Services ? Personnel Standards. Analysis and interpretation of data target on the findings whether social workers and workers in social services are satisfied with current offer of educational activities, and whether the employer is the necessary support and opportunity to participate in educational activities and social service providers that meet the so-called Personnel Standards. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18800
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject profesní vzdělávání cs
local.subject social workers en
local.subject professional education en


Files in this item

Files Size Format View
urbánková_2011_bp.pdf 1.099Mb PDF View/Open
urbánková_2011_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
urbánková_2011_op.doc 17Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account