Stalking jako fenomén současné společnosti

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Stalking jako fenomén současné společnosti

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Stalking jako fenomén současné společnosti
Autor: Světnicová, Andrea
Vedoucí: Huňátová, Monika
Abstrakt: Bakalářská práce ?Stalking jako fenomén současné společnosti? pojednává o zlovolném a úmyslném pronásledování a obtěžování jiné osoby, které pak u oběti snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Teoretická část práce se věnuje pojmu stalking a jeho časté navázání na domácí násilí, jeho průběhu, příčinám a možným následkům. Dále se zabývá možnostmi intervence v oblasti stalkingu a domácího násilí. Tento exkurz do problematiky stalkingu a domácího násilí je potřebný k pochopení jeho mechanismů a ke zkoumání v rámci empirické části. Dále je zde poukázán také vznik a činnost specializované skupiny na problematiku domácího násilí a stalkingu v Brně, která plní úkoly Policie České republiky na úseku odhalování trestné činnosti a přestupků, které mají znaky domácího násilí a stalkingu. V praktické části jsem usilovala o získání poznatků v oblasti počtu obětí domácího násilí a navazujícího stalkingu ve městě Brně a jejich zpracování, a to formou sběru dat a jejich následnou analýzou. V závěru výzkumné části podávám na základě získaných informací současnou situaci v Brně u obětí domácího násilí, které přešlo ve fenomén stalking a doporučení k zavedení určitých opatření a ?ideální? model ochrany před domácím násilím a navazujícím stalkingem.
URI: http://hdl.handle.net/10563/16305
Datum: 2011-04-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 18567


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
světnicová_2011_bp.pdf 2.494Mb PDF Zobrazit/otevřít
světnicová_2011_vp.pdf 39.13Kb PDF Zobrazit/otevřít
světnicová_2011_op.doc 34Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet