Analýza poskytovaných služeb seniorům v domácím prostředí

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analýza poskytovaných služeb seniorům v domácím prostředí

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza poskytovaných služeb seniorům v domácím prostředí
Autor: Chmelková, Martina
Vedoucí: Mühlpachr, Pavel
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl provést analýzu sociálních služeb, které jsou poskytovány brněnským seniorům v jejich domácím prostředí. Především chci zjistit, aktuální nabídku těchto služeb a jaká je informovanost těchto služeb. Dále zjišťuji, které služby z této nabídky brněnští senioři využívají, zda jsou s poskytovanými službami spokojeni a o jaké další sociální služby by měli senioři případně zájem, ale poskytovatel takové sociální služby nenabízí. Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. V prvních třech kapitolách jsou vymezeny základní pojmy jako stárnutí, stáří, senior, seniorská populace. Dále se tato práce zabývá problematikou sociálních služeb, pozornost je také věnována charakteristice služeb poskytovaných seniorům v domácím prostředí a aktuálním možnostem péče o seniory ve městě Brně. Ve čtvrté kapitole je objasněna metodika, techniky sběru dat a analytické jednotky, je popsán průběh tohoto kvalitativního výzkumu. Poslední kapitola se zabývá prezentací výsledků na základě analýzy dat a jejich interpretací. V závěru práce jsou výsledky výzkumu shrnuty a navržena doporučení pro praxi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/16354
Datum: 2011-04-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 17744


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
chmelková_2011_bp.pdf 352.7Kb PDF Zobrazit/otevřít
chmelková_2011_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
chmelková_2011_op.doc 30.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet