Vliv obsahu škrobu v pšeničné mouce na vlastnosti těsta

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv obsahu škrobu v pšeničné mouce na vlastnosti těsta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáková, Monika
dc.contributor.author Pinďáková, Marcela
dc.date.accessioned 2012-03-09T21:33:51Z
dc.date.available 2012-03-09T21:33:51Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16389
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o vlastnostech škrobu, včetně jeho výroby. Dále se zaměřuje na vlastnosti pšeničné mouky a pšeničného těsta. Praktická část se zabývá stanovením obsahu vlhkosti referenční metodou a obsahu škrobu polarimetrickou metodou dle Ewerse. Výsledky byly statisticky zpracovány vícerozměrnou analýzou. cs
dc.format 108 s. (118 138 znaků). cs
dc.format.extent 2785968 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject škrob cs
dc.subject amylóza cs
dc.subject amylopektin cs
dc.subject využití škrobu cs
dc.subject lepek cs
dc.subject obilné zrno cs
dc.subject reologie pšeničného těsta cs
dc.subject starch en
dc.subject amylose en
dc.subject amylopectin en
dc.subject utilization of starch en
dc.subject gluten en
dc.subject cereal grain en
dc.subject rheology of wheat dough en
dc.title Vliv obsahu škrobu v pšeničné mouce na vlastnosti těsta cs
dc.title.alternative Effect of starch in wheat flour on dough properties en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Burešová, Iva
dc.date.accepted 2011-06-01
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the properties of starch, including its production. It then focuses on the properties of wheat flour and wheat dough. The practical part deals with the determination of moisture content of the reference method and the starch content by polarimetric method according to Ewers. The results were statistically processed by the multi-dimensional analysis. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/205 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 22820
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
pinďáková_2011_dp.pdf 2.656Mb PDF View/Open
pinďáková_2011_vp.pdf 77.90Kb PDF View/Open
pinďáková_2011_op.doc 96Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account