Hodnoty ve výchově dětí předškolního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnoty ve výchově dětí předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Rychlíková, Dana
dc.date.accessioned 2012-03-09T21:35:40Z
dc.date.available 2012-03-09T21:35:40Z
dc.date.issued 2011-04-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16393
dc.description.abstract Teoretická část prácese zabývá socializačním procesem dětí předškolního věku, klíčovými kompetencemi v kontextu se sicuální vybaveností dítěte. Je zaměřena na hodnoty a názory, které si děti v rodině a v mateřské škole osvojují. Jde o zjištění, zda i v současné době se daří naplňovat v praxi myšlenky o rozvoji osobnosti dítěte a jeho sociálních kompetencích. Praktická část zjišťuje požadavky a očekávání rodičů vzhledem ke svým dětem a názory učitelek mateřských škol.V závěru práce jde o konfrontaci vyjádřených požadavků těchto dvou skupin s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. cs
dc.format 69 s. (110 915 znaků) cs
dc.format.extent 758773 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hodnota cs
dc.subject výchova cs
dc.subject rodina cs
dc.subject socializační proces cs
dc.subject sociální instituce cs
dc.subject socializační možnosti školy cs
dc.subject prosociální chování cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject rámcový vzdělávací program cs
dc.subject Value en
dc.subject education en
dc.subject family en
dc.subject the process of socialization en
dc.subject social institutions en
dc.subject social possibilities of school en
dc.subject pre - school education en
dc.subject competences en
dc.subject general educational framework en
dc.title Hodnoty ve výchově dětí předškolního věku cs
dc.title.alternative The values in pre - school education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bakošová, Zlatica
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated Theoretical part deals with the process of socialization of pre - school children. It also deals with key competences of pre - school children. T is interested mainly in values, opinions and habits which are mastered in families and kindergarten. This part thinks about raising the values by teachers and parents. There is the question if thought about development of children and their competences are being successfully fulfilled these days. The aim of the practical part is to find out the requieremts of parents to their children and opinions of kindergarten children who have special education.At the end of the work these requierements are compared with general educational framework. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18537
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade C
local.subject děti předškolního věku cs
local.subject hodnotová výchova cs
local.subject preschool children en
local.subject values education en


Files in this item

Files Size Format View
rychlíková_2011_bp.pdf 740.9Kb PDF View/Open
rychlíková_2011_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
rychlíková_2011_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account