Reklamní kreativní strategie různých produktových kategorií jako součást marketingového plánu podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reklamní kreativní strategie různých produktových kategorií jako součást marketingového plánu podniku

Show full item record

No preview available
Title: Reklamní kreativní strategie různých produktových kategorií jako součást marketingového plánu podniku
Author: Kubíčková, Eliška
URI: http://hdl.handle.net/10563/16598
Date: 2011-08-31
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Pouze v rámci univerzity


Abstrakt:

Prolínání kulturních vlivů, ekonomické i společenské vazby na globální svět a celková vzájemná interakce mezi různými národy již není otázkou budoucnosti, ale stává se jevem zřetelně viditelným i v České republice. Přestože vliv na konkurenceschopnost, spotřebitelské chování či marketingovou strategii podniků je nesporný, marketingové teorie na něj reagují se značným odstupem a zatím velmi pomalým tempem. Podnik, který si je vědom důležitosti role kulturních odlišností, dokáže proměnit oslovení potenciálního zákazníka v nástroj své konkurenční výhody, což má přínos jak v rovině ekonomické, tak i psychologické. Strategické promítnutí kulturních vlivů do marketingového plánu podniku se tedy jeví jako logický proces, díky němuž lze lépe řídit a cílit marketingovou komunikaci. Zahrnutí uvedených vlivů do standardní podoby marketingového plánu však stále není běžnou součástí tohoto dokumentu, což lze přičítat i nízkému povědomí marketingových manažerů o této problematice. Cílem disertační práce je proto zmapování oblasti kulturních vlivů na potenciálního spotřebitele, definování specifických rysů reklamy u sedmi rozdílných produktových kategorií a promítnutí těchto aspektů do obecné koncepce marketingového plánu podniku.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
kubíčková_2011_dp.pdfBlocked 2.174Mb PDF
kubíčková_2011_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
kubíčková_2011_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account