Psychická náročnost profese všeobecné sestry

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychická náročnost profese všeobecné sestry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šrahůlková, Kateřina cs
dc.contributor.author Krucinová, Petra cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T00:22:13Z
dc.date.available 2012-03-10T00:22:13Z
dc.date.issued 2011-06-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16627
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou psychické náročnosti profese všeobecné sestry. Teoretická část bakalářské práce se soustředí na profesi všeobecné sestry, na pracovní a psychickou zátěž sester. Dále definuje stres a zabývá se problematikou umírání. Práce rozebírá také roli pracovního kolektivu, část je věnována problematice syndromu vyhoření a jeho prevenci a poukazuje na důležitost duševní hygieny sestry. Praktická část se zabývá analýzou dat, zjištěných ve výzkumném šetření. Výzkum je zaměřen na psychickou náročnost profese všeobecné sestry, zjišťuje zátěže související s výkonem tohoto povolání. Výsledky šetření slouží k informování zdravotnického managementu zařízení, kde byl výzkum realizován. cs
dc.format 80 s. cs
dc.format.extent 4421792 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject psychika cs
dc.subject profese sestry cs
dc.subject stres cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject pracovní zátěž cs
dc.subject duševní hygiena cs
dc.subject psyche en
dc.subject profession as a licensed practical nurse en
dc.subject stress en
dc.subject burnout en
dc.subject working load en
dc.subject mental hygiene en
dc.title Psychická náročnost profese všeobecné sestry cs
dc.title.alternative Mental Demads of the Profession of General nurse en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašná, Petra cs
dc.date.accepted 2011-06-23 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with mental demands of the profession as a nurse. Theoretical part of this thesis focuses on the profession as alicensed practical nurse, their working and physical load. Furthermore, it defines stress and deals with dying. The thesis also analyses role of working group, one part is dedicated to burnout and its prevention and points out to importance of nurse?s mental hygiene. The applied part of thesis deals with data analysis. The data were obtained from my investigation. The research is focused on mental demands of the profession as a nurse, finds out loads connected with this profession. Results of this investigation serve to inform medical management of the organization where the research was obtained. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20263
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krucinová_2011_bp.pdf 4.216Mb PDF View/Open
krucinová_2011_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
krucinová_2011_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account