Profesní kompetence sociálních pracovníků v domově pro seniory.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Profesní kompetence sociálních pracovníků v domově pro seniory.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Profesní kompetence sociálních pracovníků v domově pro seniory.
Autor: Kubicová, Hana
Vedoucí: Vízdal, František
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá popisem využití kompetencí v práci sociálních pracovníků v domově se zvláštním režimem. Teoretická část obsahuje kapitoly, které objasňují pojmy sociální práce a sociální pracovník, ukotvení této profese v legislativě České republiky. Další kapitola přináší přehled fyzických, psychických a sociálních změn, které se objevují ve stáří. Podrobněji se tato práce zabývá popisem problémů, které souvisí s demencí. Starý člověk postižený demencí často potřebuje péči, kterou mu může nabídnout jen instituce. Přehled sociálních služeb a podrobnější popis péče, která je poskytována v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem je čtenáři představena v další z kapitol teoretické části. Poslední kapitola teoretické části informuje o kompetencích, které musí sociální pracovník mít, aby mohl vykonávat svou profesi. Praktická část obsahuje dotazníkový průzkum zaměřený na využití kompetencí sociálního pracovníka v péči o klienty na zvláštním režimu. Z dotazníku vyplynulo, že si sociální pracovníci uvědomují své kompetence, získávají je v průběhu přípravy na povolání. Avšak práce je převážně zaměřena na administrativu a manipulaci s financemi klientů a na klienty samé a jejich rodiny zůstává pracovníkům jen velmi málo času.
URI: http://hdl.handle.net/10563/16777
Datum: 2011-04-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra psychologie
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 18112


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kubicová_2011_bp.pdf 1.660Mb PDF Zobrazit/otevřít
kubicová_2011_vp.doc 33Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kubicová_2011_op.pdf 352.0Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet