Faktory ovlivňující průběh odborné praxe studentů oboru Všeobecná sestra

DSpace Repository

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující průběh odborné praxe studentů oboru Všeobecná sestra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Nedbálková, Marie
dc.date.accessioned 2012-03-10T03:37:25Z
dc.date.available 2012-03-10T03:37:25Z
dc.date.issued 2011-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16879
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce v teoretické části je seznámit s organizací studia bakalářského oboru Všeobecná sestra, a to především odborné praxe. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů z oblasti zvoleného tématu. Popisuje rovněž faktory, které mohou ovlivňovat průběh odborné praxe z hlediska působení studentem, mentorem a učením v pracovním prostředí. Kvalitativní průzkum praktické části formou dotazníkového šetření mezi studenty druhého a třetího ročníku prezenční formy bakalářského studijního programu oboru Všeobecná sestra zjišťuje názory respondentů na odbornou praxi, vliv vybraných faktorů na průběh odborné praxe, vliv zúčastněných osob na studenta a sebehodnocení studenta ve vztahu k odborné praxi. Výsledky průzkumu poukazují na protektivní faktory a nedostatky při průběhu praxe, které mohou ovlivňovat výslednou kvalitu učení v klinickém prostředí. Součástí práce je doporučení na zlepšení průběhu odborné praxe, určené sestrám, studentům a pacientům. cs
dc.format 82 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 3740590 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Všeobecná sestra cs
dc.subject ovlivňující faktory cs
dc.subject mentor cs
dc.subject odborná praxe cs
dc.subject student cs
dc.subject učení cs
dc.subject General nurse en
dc.subject influencing factors en
dc.subject mentor en
dc.subject practical training en
dc.subject student en
dc.subject studying en
dc.title Faktory ovlivňující průběh odborné praxe studentů oboru Všeobecná sestra cs
dc.title.alternative Factors Influencing Students' Professional Experience in the Work of a General Nurse en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Snopek, Petr
dc.date.accepted 2011-06-20
dc.description.abstract-translated The objective of the bachelor's degree thesis in its theoretical part is to get acquainted with the organization of the bachelor's study program of General Nurse, above all practical training. The theoretical part involves definition of terms in the field of the selected subject. It also describes factors which can influence the course of the practical training from the point of view of a student, lecturer and studying in working environment. The qualitative research in the practical part, which was carried out through a questionnaire among the first-year and second-year students of the full-time bachelor's study program of General Nurse, finds out the respondents' view of the practical training, the impact of selected factors on the course of the practical training, the impact of involved people on a student and a student's self-evaluation in respect of the practical training. The research results advert to protective factors and shortcomings during the practical training which can affect the final quality of study in clinical environment. A recommendation focused on nurses, students and patients how to improve the practical training is a part of the work. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20330
dc.date.assigned 2011-02-10
utb.result.grade A
local.subject zdravotní sestry cs
local.subject bakalářské studium cs
local.subject odborné praxe cs
local.subject practical nurses en
local.subject bachelor's degree en
local.subject vocational practice en


Files in this item

Files Size Format View
nedbálková_2011_bp.pdf 3.567Mb PDF View/Open
nedbálková_2011_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
nedbálková_2011_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account