Vliv poskytovaných a získaných informací na vztah pacienta k léčbě onkologického onemocnění.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv poskytovaných a získaných informací na vztah pacienta k léčbě onkologického onemocnění.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gatěk, Jiří cs
dc.contributor.author Matějková, Karla cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T03:40:52Z
dc.date.available 2012-03-10T03:40:52Z
dc.date.issued 2011-06-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16885
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na vliv poskytovaných a získaných informací na vztah onkologického pacienta k léčbě. Teoretická část rozebírá národní onkologický program. Dále se zabývá problematikou zdravotnické etiky, ochrany lidských práv, zdravotnické komunikace s onkologicky nemocnými a psychologickým přístupem k nim. Praktická část je tvořena grafickou interpretací výsledků k uskutečněnému 15 položkovému dotazníku tykajícího se povědomí pacientů dvou zdravotnických zařízení o onkologickém preventivním programu, informovanosti pacientů ze strany zdravotníků a jejich vlivu, a v neposlední řadě i komunikací mezi lékařem a pacientem. Závěrem jsou shrnuty nejdůležitější informace a poznatky získané vyhodnocením této dotazníkové studie. cs
dc.format 66 s., 15 s. příloh cs
dc.format.extent 2401911 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Onkologie cs
dc.subject maligní onemocnění cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject etika cs
dc.subject psychoonkologie cs
dc.subject Oncology en
dc.subject ethic en
dc.subject communication skills en
dc.subject psychology en
dc.subject malignity en
dc.title Vliv poskytovaných a získaných informací na vztah pacienta k léčbě onkologického onemocnění. cs
dc.title.alternative Effect of Provided and Obtained Information on Patients' Attitude to the Treatment of Oncological Diseases. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chrastina, Jan cs
dc.date.accepted 2011-06-24 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with effect of foreknowledge on patients with oncological diseases. The teoretical part focuses on national oncological plan and prevention against oncological diseases, medical and nursing ethic, communication skills, protection of human rights and psychological approach to an oncological diseased patient. In the practical part I focused on patient?s interest to prevent against oncological disease. I dealt with patient?s foreknowledge and sharing on the treatment. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20266
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
matějková_2011_bp.pdf 2.290Mb PDF View/Open
matějková_2011_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
matějková_2011_op.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account