Význam lázeňské péče na rekonvalescenci pacientů u nádorových onemocnění

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam lázeňské péče na rekonvalescenci pacientů u nádorových onemocnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gatěk, Jiří cs
dc.contributor.author Vrbíková, Martina cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T19:33:37Z
dc.date.available 2012-03-10T19:33:37Z
dc.date.issued 2011-06-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17745
dc.description.abstract Onkologické onemocnění je v dnešní době celosvětovým problémem. A ani s rozvojem lékařské vědy a techniky není možné vždy docílit úspěšné léčby. Bakalářská práce má za cíl zjistit vliv lázeňské péče na člověka po onkologickém onemocnění. V teoretické části se zabývá definicí pojmu nádor, předpoklady pro vznik a růst nádoru, diagnostiku nádoru a jeho léčbu. V rámci fyziatrické léčby se věnuje lázeňské léčbě, její charakteristice, rozdělení lázeňských procedur a podmínkám, které je potřeba splnit, aby mohl klient léčbu podstoupit. V praktické části jsou zpracovány a vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření, jež bylo zaměřeno na vliv lázeňského prostředí na onkologického pacienta, jeho spokojenost s lázeňskou péčí a zájem o kontakt s dalšími klienty po onkologickém onemocnění. cs
dc.format 76 cs
dc.format.extent 3962163 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject nádor cs
dc.subject onkologické onemocnění cs
dc.subject lázně cs
dc.subject psychika cs
dc.subject tumor en
dc.subject oncology disease en
dc.subject spa en
dc.subject psyche en
dc.title Význam lázeňské péče na rekonvalescenci pacientů u nádorových onemocnění cs
dc.title.alternative Importance of spa care for tumor patients' recovery en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Snopek, Petr cs
dc.date.accepted 2011-06-23 cs
dc.description.abstract-translated Oncology disease is a global problem nowadays and development of medical science and technology doesn?t assure the successful treatment. The aim of my bachelor thesis is to find out the importance of spa care for a human after oncological disease. My theoretical part contains definition of a tumor, assumptions for genesis and growth, diagnostics of tumor and treatment. In the second part of my theory is a characteristic of spa care, spa procedures and conditions for potential spa guests. In my practical part there are processed and evaluated results of questionnaires. Questionnaires were focused on oncological patients in spa, sufficiency of spa care and being together with other oncological patients. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20293
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vrbíková_2011_bp.pdf 3.778Mb PDF View/Open
vrbíková_2011_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
vrbíková_2011_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account