Kvalita života po operacích prsu pro karcinom

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života po operacích prsu pro karcinom

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gatěk, Jiří cs
dc.contributor.author Kouřilová, Jitka cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T09:30:16Z
dc.date.available 2012-03-11T09:30:16Z
dc.date.issued 2011-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17931
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu života žen po operacích prsu pro karcinom. Zabývá se změnami psychickými, sociálními, partnerskými, zájmovými i pracovními. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na epidemiologii karcinomu prsu, rizikové faktory, anatomii prsu, vyšetřovací metody v mammologii, klasifikaci nádorů, léčbu karcinomu prsu. Dále na vymezení pojmů kvality života se zaměřením na kvalitu života onkologicky nemocných. V praktické části je popsán výzkum kvalitativní metodou ve formě zcela anonymního dotazníku. Hodnocení kvality života je individuální, je ovlivněno subjektivními a objektivními faktory. Získané výsledky výzkumu jsou založeny na podkladě subjektivního hodnocení kvality života žen, které podstoupily operaci karcinomu prsu. Část z nich už i následnou onkologickou léčbu. Přestože se jedná o onemocnění maligním nádorem s nejistou prognózou, ženy hodnotí kvalitu svého života pozitivně a optimisticky. cs
dc.format 89 s. cs
dc.format.extent 2205889 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject karcinom cs
dc.subject prso cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject diagnóza cs
dc.subject léčba cs
dc.subject operace cs
dc.subject cancer en
dc.subject breast en
dc.subject quality of life en
dc.subject diagnosis en
dc.subject treatment en
dc.subject operation en
dc.title Kvalita života po operacích prsu pro karcinom cs
dc.title.alternative Quality of life after surgery for breast cancer en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dudešek, Bohumil cs
dc.date.accepted 2011-06-20 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor's degree thesis is focused on the quality of life of women after the breast cancer operation surgery. It deals with psychological, social, partnership, interests and working changes. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part concerns breast cancer epidemiology, risk factors, breast anatomy, examination methods in mammology, tumor classification, and breast cancer treatment. Furthermore, it meets the problem of definition of quality of life terminology focused on the quality of life of oncologically ill people. The research based on the qualitative method in a form of an entirely anonymous questionnaire is described in the practical part. The quality of life evaluation is individual and it is influenced by subjective and objective factors. Acquired research results are based on subjective quality of life evaluation of the women who underwent breast cancer operation surgery. A part of them already a follow-up treatment as well. Although the problem is an illness of malignant tumor with uncertain prognosis women evaluate their quality of life positively and optimistically. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20319
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kouřilová_2011_bp.pdf 2.103Mb PDF View/Open
kouřilová_2011_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
kouřilová_2011_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account