Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíšil, Jan
dc.contributor.author Večerek, Kryštof
dc.date.accessioned 2012-03-11T09:32:59Z
dc.date.available 2012-03-11T09:32:59Z
dc.date.issued 2011-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17938
dc.description.abstract Záměrem bakalářské práce je analýza vlivu internetu na hudební průmysl a analýza alternativních marketingových strategií v hudebním průmyslu. Teoretická část popisuje internet jako takový, historii a principy hudebního průmyslu, vliv internetu na marketing a koncept marketingového mixu. Tyto poznatky jsou následně aplikovány na marketingové možnosti a strategie v hudebním průmyslu. Toto slouží jako teoretické východisko pro praktickou část. Praktická část analyzuje jednotlivé marketingové strategie a vliv internetu na hudební průmysl. Strategie jsou hodnoceny podle prodejnosti hudby a různých dalších faktorů. V závěru práce nabízí několik obecných a konkrétních doporučení pro hudebníky ohledně marketingových strategií. Dosažené závěry jsou tyto: internet hudební průmysl v mnoha směrech obohatil; negativní vliv hudebního pirátství je minimální, v některých aspektech dokonce pozitivní; je možné dosáhnout úspěchu jako hudebník a ideálním způsobem je diverzifikace produktové části marketingového mixu cs
dc.format 64 s. (94 752 znaků) cs
dc.format.extent 579005 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject internet cs
dc.subject hudební pirátství cs
dc.subject hudební průmysl cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové strategie cs
dc.subject internet en
dc.subject music piracy en
dc.subject music industry en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing strategies en
dc.title Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet cs
dc.title.alternative Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Čechová, Hana
dc.date.accepted 2011-06-15
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is the analysis of the influence of the Internet on the music industry and the analysis of alternative marketing strategies in the music industry. The theoretical part describes the Internet, the history and principles of the music industry, the influence of the Internet on marketing and the concept of marketing mix. It then applies this information to the marketing strategies and possibilities in the music industry in the age of the Internet. This serves as the theoretical foundation for the second part of the thesis. The analytic part analyses the individual marketing strategies and the influence of the Internet and music piracy on the music industry. The strategies are evaluated based on the sales performance of the music and various other aspects. The thesis then provides several instructions for musicians regarding marketing strategies. The conclusions are: the negative effect of music piracy is minimal, in some instances even positive; the Internet has benefited the music industry in numerous ways; it is possible to be a successful musician and the most viable way is through diversifying of the product aspect of the marketing mix. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 19600
dc.date.assigned 2011-02-01
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
večerek_2011_bp.pdf 565.4Kb PDF View/Open
večerek_2011_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
večerek_2011_op.zip 17.66Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account