Informovanost rodičů u dětí s atopickým ekzémem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost rodičů u dětí s atopickým ekzémem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blažková, Markéta
dc.contributor.author Hrabalová, Aneta
dc.date.accessioned 2012-03-11T10:17:05Z
dc.date.available 2012-03-11T10:17:05Z
dc.date.issued 2011-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17997
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku informovanosti rodičů u dětí s atopickým ekzémem a na oblast edukace všeobecnými sestrami ve vybraných kožních ordinacích ve Zlínském kraji. Teoretická část shrnuje základní poznatky o daném onemocnění, objasnění pojmu edukace a konkrétně se zaměřuje na popis oblastí edukace, které jsou důležité pro rodiče s dětmi s atopickým ekzémem. V tomto šetření bylo použito kvantitativní i kvalitativní metody. Pro kvantitativní průzkum byla využita technika nestandardizovaného dotazníku a pro kvalitativní průzkum technika strukturovaného rozhovoru. cs
dc.format 76 s., 2 s. obrazové přílohy cs
dc.format.extent 1621010 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject alergie cs
dc.subject atopický ekzém cs
dc.subject atopie cs
dc.subject edukace cs
dc.subject allergy en
dc.subject atopic eczema en
dc.subject atopy en
dc.subject education en
dc.title Informovanost rodičů u dětí s atopickým ekzémem cs
dc.title.alternative Parents of Children with Atopic Eczema and their Educational Support en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2011-06-22
dc.description.abstract-translated The aim was to focus on parents of children with atopic eczema and their educational support and on the area of education by nurses at the dermatologist's in Zlín region. The theoretical part summarizes basic knowledge about the condition, clarification of the term education and specifically description of the areas of education which are important for parents of children with atopic eczema. In this research both quantitative and qualitative methods were used. The quantitative survey was based on an unstandardized questionnaire. For the qualitative survey a structured interview was used. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20256
dc.date.assigned 2011-02-10
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hrabalová_2011_bp.pdf 1.545Mb PDF View/Open
hrabalová_2011_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
hrabalová_2011_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account