Ageismus očima nelékařských zdravotnických pracovníků v nemocnicích a domovech pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ageismus očima nelékařských zdravotnických pracovníků v nemocnicích a domovech pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kutnohorská, Jana cs
dc.contributor.author Nováková, Petra cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T10:58:30Z
dc.date.available 2012-03-11T10:58:30Z
dc.date.issued 2011-06-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18058
dc.description.abstract Jako téma bakalářská práce jsem si vybrala ageismus ve zdravotnictví z pohledu nelékařského zdravotního personálu. Ageismus zahrnuje předsudky a negativní představy či projevy diskriminace vůči starým lidem. Ale jaký význam má ve zdravotnictví? A Vyskytuje se zde? Mým cílem bylo zjistit, zda tito pracovníci znají termín ageismus, jakým způsobem či při kterých činnostech se projevuje nejvíce, který druh nelékařského personálu jej proti seniorům vytváří. Zkoumá jeho výskyt v nemocnicích a domovech pro seniory, porovnává tyto dvě instituce. Ve výzkumné části jsem prováděla šetření pomocí dotazníků. Z výsledků vyplývá, že se agesimus ve zdravotnictví skutečně objevuje, především v oblasti nedostatečného sdělování informací a jeho výskyt je téměř srovnatelný v obou ze zkoumaných institucí. cs
dc.format 101 s. (17 783 znaků) cs
dc.format.extent 3429288 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject -ageismus cs
dc.subject demografie cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject důstojnost cs
dc.subject geriatrie cs
dc.subject předsudek cs
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stereotyp cs
dc.subject vysoký věk cs
dc.subject -ageism en
dc.subject demography en
dc.subject discrimination en
dc.subject dignity en
dc.subject geriatrics en
dc.subject prejudice en
dc.subject senior en
dc.subject old age en
dc.subject stereotype en
dc.subject high age en
dc.title Ageismus očima nelékařských zdravotnických pracovníků v nemocnicích a domovech pro seniory cs
dc.title.alternative Ageism from the point of view of non-medical health workers in hospitals and retirements homes. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Snopek, Petr cs
dc.date.accepted 2011-06-23 cs
dc.description.abstract-translated As the topic of my bachelor thesis I have chosen ageism in the health service from the perspective of non-doctor medical staff. Ageism includes prejudices and negative ideas or manifestations of discrimination against old people. However, what meaning does it have in the health service? And does it occur here? My objective was to find out whether these employees know the term ageism, in what manner or during what activities it shows itself most, what type of non-doctor staff creates it against seniors. The bachelor thesis examines its occurrence in hospitals and old people?s homes, it compares these two institu-tions. In the research section, I conducted investigation by means of questionnaires. It fol-lows from its results that ageism in the health service really occurs, in particular in area of lack informations in communications, and its occurrence is nearly comparable in both in-stitutions being examined. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20270
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2011_bp.pdf 3.270Mb PDF View/Open
nováková_2011_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2011_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account